Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Vznik a vývoj brigády

Záchranná brigáda CO v Žiline

 bola vytvorená redislokaciou 5. pluku CO z posádky Frýdek Místek do posádky Žilina v roku 1976 na základe Rozhodnutia MNO č.0014078/27/OS a Nariadenia N-GŠ č. 0014077/33 zo dňa 10.6.1976.

 • 1. veliteľom - 5. pluku Civilnej obrany bol : pplk. Ing. Milan KAŠPAR
 • Ďalší velitelia pluku boli: (bez hodnosti)
  • Ing. Ján DOBROVODSKÝ
  • Ing. Štefan FIDES
  • Ing. Ladislav KRUPA
  • Ing. Dušan KUBĺK
 • K 31.10.1991 bol 5.pluk CO reorganizovaný na 3.vojenský záchranný pluk CO (vzpCO)
 • K 19.2.1993 bol 3.vzpCO komisionálne odovzdaný od ASR do podriadenosti MV SR.
 • K 1.4.1995 bol 3.vzpCO reorganizovaný na 72. vojenský záchranný pluk CO (vzpCO)
 • K 1.1.1999 bol 72.vzpCO reorganizovaný na 72. záchrannú brigádu CO (zbCO)
 • K 1.1.2003 prešla 72. záchranná brigády CO pod Hasičský a záchranný zbor a bola reorganizovaná na Záchrannú brigádu HaZZ v Žiline, ktorej do 31.12. 2007 velil - pplk. Ing. Ján HARČÁR
 • Od 1.1.2008 do 31.7.2012  veliteľom záchrannej brigády HaZZ v Žiline - plk. Ing. Ján JAKUBČÍK
 • Od 1.8.2013 do 31.7.2016 bol vymenovaný na zastupovanie veliteľa záchrannej brigády HaZZ v Žiline  plk. Ing. Jaroslav KAPUSNIAK. PhD.
 • Od 1.8. 2016  je do funkcie veliteľa Záchrannej brigády HaZZ v Žiline vymenovaný pplk. Ing. Ivan LUPTÁK.

Z dávnejšej histórie:

Medzi najvýznamnejšie použitie vtedajšieho 5.pluku CO patrí :

 1. V roku 1979 – 80 v rámci veliteľsko štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk a pri odborne taktických cvičeniach likvidácia domov a úprava terénu na Bôriku v Žiline pre výstavbu športovej haly.
  V roku 1980 pluk absolvoval cvičenie s nevojenskými súčasťami v Čiernej nad Tisou a na železničnom prekladisku, kedy na toto cvičenie bol pluk presunovaný po železnici tam a späť.
 2. V roku 1981 boli vykonávané likvidačné práce typizovanej Základnej školy v Považskej Bystrici, kde na jej likvidáciu bol použitý 1 ks D-32 (lanový bager), 1 ks D-271 (buldozér), 1 ks automobil vyklápací a 5 ks P-V3S. Zaujímavé na tomto cvičení bolo to, že na likvidáciu bola stanovená doba 24 hodín, čo bolo splnené pri dvojnásobnom striedaní zmien z priestoru Hradiska- Žilina a po zbúraní pri likvidácií tehál pomáhali aj civilné osoby.
 3. V roku 1982 v Prievidzi bola vykonávaná likvidácia pohostinstva Detvan známeho tým, že sa tam nalievalo aj pred desiatou hodinou, čo si v tej dobe vymohli baníci, ktorí vyfárali z nočnej zmeny, aby si mohli dať občerstvenie. Pred vlastnou likvidáciou vyslal vel. pluku pplk. Ján DOBROVODSKÝ veliteľa žen. práporu mjr. Hládeka vykonať prípravné práce na uvedenom hostinci (dať dolu strechu, povyberať drevené podlahy, okná a pod.), aby mohli lepšie prebiehať vlastné likvidačné práce. Aké však bolo ich prekvapenie, keď sa dostali do sporu s baníkmi. No všetko sa to napokon prostredníctvom ONV Prievidza a činnosťou polície vyriešilo.
 4. V roku 1983 a 1984 v rámci veliteľsko štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk a pri odborne taktických cvičeniach likvidácia domov a úprava terénu v Žiline v priestore terajšieho Policajného zboru SR.
 5. V roku 1984 bola vykonávaná likvidácia veľmi starej budovy vo Vsetíne, ku ktorej bola odborom výstavby poskytnutá všetka projektová dokumentácia. Uložené úlohy boli splnené a do pamäti sa zapísala najmä záverečná recepcia, kde sa o veliteľov a aj vojakov základnej služby veľmi dobre postarali.
 6. V roku 1985 pluk vykonal likvidačné práce v Púchove, na stavbe vysokej asi 10 m, pod ktorou sa nachádzali katakomby, ktoré boli poprepájané i v prístupových priestoroch.
 7. V roku 1987 boli vykonané likvidačné práce v Sučanoch, na starej kamennej budove. Po prvýkrát sa tu podarilo precvičiť súčinnosť s požiarnikmi pri likvidácií požiaru. Epizódou z tohto cvičenia bolo to, že vtedajší vel. pluku si nenechal schváliť povolenie k zahájeniu presunu a za trest muselo byť VS rozvinuté znova v noci na Hradisku, pričom sa strhla búrka a slabo zaistené prístrešky a stany skoro odniesla. Taktiež boli vykonané likvidačné práce v Dolnom Kubíne na starej budove a známej krčme Hranostaj.
 8. V roku 1988 plnil pluk úlohy budovania krytu CO vo Veličnej, pod riadením pplk. Kubíčka.
 9. V roku 1989 likvidácia úniku ropných produktov po cestnej havárii cisterny na Kľaku (stavba norných stien, odvoz kontaminovanej zeminy počas 2 mesiacov).
 10. V roku 1992 likvidácia úniku kyseliny chlorovodíkovej zo železničnej cisterny v Sučanoch.

Po reorganizácií 5.pluku CO na 3.vzpCO sa pluk nepodieľal na vážnejších zásahoch. Tie prišli až z prevodom pluku od ASR pod Úrad CO MV SR. Medzi tie najvýznamnejšie patrí :

 • V roku 1993
  • likvidácia následkov havárie vrtuľníka pri Zvolene,
  • likvidácia následkov kamiónu s únikom polyoxidu olova na Donovaloch - Staré Hory,
  • likvidácia úniku kvapalného kyslíka z cisterny pri Strečne,
 • V roku1994
  • v októbri plnenie úloh pri likvidácií klasického moru ošípaných v okresoch Rožňava, Lučenec a Rimavská Sobota,
  • likvidácia úniku čpavku v mäsokombináte ALTEA Žilina,
 • V roku 1995
  • likvidácia klasického moru ošípaných v Brezne,
  • plnenie úloh prieskumu a monitorovania na bojové otravné látky na skládke Mojšova Lúčka,
  • pomoc pri cestných dopravných nehodách ako :
   • nehoda autobusu na ceste Kolárovice,
   • požiar autobusu na estakáde v Žiline,
   • a ďalšie dopravné nehody, pri ktorých bola poskytnutá pomoc technikou (žeriav, podvalník, ťahač) pre vyslobodenie z priekopy alebo prípadné odtiahnutie havar. vozidla.
 • V roku 1997:
  • v mesiaci január zabezpečenie prieskumných a likvidačných prác pri požiari veľkého rozsahu v závode Chemiceulóza Žilina,
  • od marca do júla zabezpečenie prostriedkov a zásobovanie pitnou vodou v obciach Stráža, Belá, Lysica,
  • v mesiaci jún vykonanie záchranných prác pri hľadaní strateného dieťaťa v obci Nesluša
  • v mesiaci júl pri povodniach v regióne Žilinského kraja zasahovali v 24 prípadoch a poskytli 63 ks špeciálnej techniky,
  • v mesiaci júl až august pri povodniach na rieke Morava v katastri Kúty – Holič zasahovali v 28 prípadoch,
  • v mesiaci októbri a znova v mesiaci november až december sa podieľali na likvidácií moru ošípaných vo výkrmnej farme a obci Budča
 • V roku 1998
  • v mesiaci august boli sily a prostriedky záchrannej brigády CO v pohotovosti pre poskytnutie pomoci pri záplavách v okrese Prešov, Levoča, Sabinov ,
  • v novembri poskytovali pomoc v spolupráci s 73. záchrannou brigádou CO Humenné pri záplavách na Východnom Slovensku na rieke Uh, Laborec, Bodrog a Tisa.