Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Záchranný modul

ZÁCHRANÁRSKY MODUL PRE ZAHRANIČIE

 

 

  

Činnosť modulu pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí upravuje Nariadenie Ministerstva vnútra č. 163/2013 o zriaďovaní záchranného tímu na poskytovanie pomoci o zriaďovaní a Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o využívaní  modulov a logistickej jednotky pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydalo dokument „Štandardné operačné postupy –Standard Operation Procedures”, ako svoje metodické usmernenie pre potreby nasadenia modulu MUSAR (Medium Urban Search and Rescue) v súlade s metodikou INSARAG, platnou národnou legislatívou a platnými internými predpismi  Hasičského a záchranného zboru.

Popisujú procesy a postupy, ktorými sa riadia príslušníci modulu vyslaní na záchrannú misiu pred, počas a po nasadení modulu. Zároveň popisujú úlohy ostatných organizačných útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré sa podieľajú na vyslaní modulu na záchrannú misiu, alebo iným spôsobom prispievajú na jeho zabezpečenie počas a po skončení misie.

V súčasnosti sa modul modernizuje v rámci projektu „310031W226 – MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí“ implementovaným Hasičským a záchranným zborom, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

   

 

Modul pátrania sa nasadzuje najmä pri

a)    zrútenom objekte alebo inak vážne poškodenom objekte (v dôsledku požiaru,  výbuchu, zosuvu pôdy, zemetrasenia a podobne), ktorý je nestabilný a hrozí jeho následné zrútenie a kde došlo k uviaznutiu osôb a nie je možné ich vyslobodenie štandardnou hasičskou technikou,

b)    podozrení, že sa v zrútených objektoch alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy v dôsledku nehody nachádzajú postihnuté osoby, ktorých lokalizácia bežnými prostriedkami by bola zdĺhavá a neefektívna, a na ich vyhľadanie je potrebné použiť špeciálne vyhľadávacie zariadenie a lokalizačné prístroje (štrbinová kamera, fiberscope, echolokátor a podobne),

c)    vyslobodzovaní zavalenej osoby, kde hrozí nebezpečenstvo pre zachraňovanú osobu alebo zasahujúcich príslušníkov,

d)    zásahu, ak zasahujúca jednotka nedisponuje dostatočnými prostriedkami na vyslobodenie obete a nemá nacvičené pracovné postupy na túto činnosť (preraziť cestu cez prekážky rôznych konštrukcií a podobne),

e)    záchrane obetí, kde je potrebné ukotviť a stabilizovať bočné a zvislé konštrukčné prvky s použitím zvislých, priečnych a vodorovných podpier, výstuží a klinov,

f)     uviaznutí osôb vo výkopoch, šachtách a podobne a kde je ohrozená bezpečnosť zasahujúcich príslušníkov ďalším závalom alebo zosuvom,

g)    uviaznutí zasahujúcich príslušníkov alebo hasičskej techniky v zrútenom objekte alebo v nestabilnom prostredí.