Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Kontakty

Adresa pre poštu: Poštová schránka B/25, 011 15 Žilina 1

Vedenie školy

JUDr. Elena Vavrová, PhD.

Riaditeľka
Telefón 041/5076700

Mgr. Mária Chrenková

Sekretariát školy
Telefón 041/5076701
 

Oddelenie teoretickej výučby denných a diaľkových foriem

PaedDr. Iveta Danišková

Telefón 041/5076713

Mgr. Ľudovít Kováč

Telefón 041/5076735

Ing. Jaroslav Kríž

Telefón 041/5076711

Ing. Pavol Kypus

Telefón 041/5076721

Mgr. Maroš Lamoš

Telefón 041/5076715

Ing. Andrej Mačica, DiS.

Telefón 041/5076703

Ing. Branislav Palúch, PhD.

Telefón 041/5076722

Ing. Ľubica Šovčíková, PhD.

Telefón 041/5076704

Ing. Tomáš Kulík

Telefón 041/5076723

Ing. Bohumil Ondráčka

Telefón 041/5076715

Ing. Gabriela Juhásová

Vedúca oddelenia
Telefón 041/5076710

Ing. Tomáš Gajdičiar

Telefón 041/5076703

Oddelenie praktického výcviku

Ing. Peter Štefanik

Vedúci oddelenia
Telefón 041/5076730

Mgr. Milan Bibík

Telefón 041/5076723

Ing. Ivan Čelko

Telefón 041/5076725

Ing. Milan Čeman

Telefón 041/5076712

Ing. Stanislav Košša

Telefón 041/5076732

Ing. Jozef Laurenčík

Telefón 041/5076711

Ing. Milan Sluka

Telefón 041/5076723

Bc. Radoslav Štaffen

Telefón 041/5076742

Ing. Jaroslav Michalík

Telefón 041/5076741

Ing. Erik Banák

Telefón 041/5076722

Ing. Ján Trizuljak

Telefón 041/5076707

Ing. Ján Tichý

Telefón 041/5076731

Oddelenie vnútorných činností

Ing. Danka Rovňanová

Vedúca oddelenia
Telefón 041/5076702

Ing. Jana Chasníková, DiS.

Telefón 041/5076720

Bc. Jana Králiková

Telefón 041/5076713

Ing. Katarína Neslušanová

Telefón 041/5076733

Mgr. Katarína Badáňová

Telefón 041/5076705

Ing. Milan Dermek, PhD.

Telefón 041/5076731

Centrum podpory Žilina - pracovisko SŠPO MV SR Žilina

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/5076755

Slávka Slabejová

Kuchyňa
Telefón 041/5076744

Janka Gancárová

Ubytovanie
Telefón 0961405428

Ing. Lenka Fábryová

Telefón 041/5075418