Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvá HaZZ v Prešove

 

 

OR HaZZ v Bardejove

Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov

operačné stredisko

 054/472 2565

riaditeľ

 054/472 2565
 054/472 2565
 

oddelenie operatívno-technické

 054/472 2565
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 054/472 2565
 

 

OR HaZZ v Humennom

Kudlovská 172, 066 01 Humenné

operačné stredisko

 057/775 2222
 057/775 2222

riaditeľ

 057/732 2073
 057/775 2222
 

oddelenie operatívno-technické

 057/775 2223
 057/775 2222
 

oddelenie požiarnej prevencie

 057/775 2223
 057/775 2222
  

OR HaZZ v Kežmarku

Huncovská 38, 060 01 Kežmarok

operačné stredisko

 052/452 2222
 052/452 5485

riaditeľ

 052/468 3371
 052/452 5485
 

oddelenie operatívno-technické

 052/468 1973
 052/452 5485
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 052/468 1972
 052/452 5485
  

OR HaZZ v Levoči

Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča

operačné stredisko

 053/451 2222
 053/451 1036

riaditeľ

 053/451 2222
 053/451 1036
 

oddelenie operatívno-technické

 053/451 2222
 053/451 1036
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 053/451 2222
 053/451 1036
  

OR HaZZ v Poprade

Husova 4430/4, 058 01 Poprad

operačné stredisko

 052/787 0111
 052/787 0129

riaditeľ

 052/787 0110
 052/787 0129
 

oddelenie operatívno-technické

 052/787 0113
 052/787 0129
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 052/787 0114
 052/787 0129
  

OR HaZZ v Prešove

Požiarnická 1, 080 01 Prešov

operačné stredisko

 051/773 2222
 051/746 5509

riaditeľ

 051/746 5541
 051/746 5509
 

oddelenie operatívno-technické

 051/746 5513
 051/746 5509
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 051/746 5545
 051/746 5509
  

OR HaZZ v Starej Ľubovni

Mýtna 4, 064 01 Stará Ľubovňa

operačné stredisko

 052/432 1803
 052/428 1422

riaditeľ

 052/432 1803
 052/428 1422
 

oddelenie operatívno-technické

 052/432 3631
 052/428 1422
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 052/432 1925
 052/428 1422
 

OR HaZZ v Svidníku

čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník

operačné stredisko

 054/752 2222
 054/752 2484

riaditeľ

 054/752 1568
 054/752 2484
 

oddelenie operatívno-technické

 054/752 1568
 054/752 2484
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 054/752 1568
 054/752 2484
  

OR HaZZ vo Vranove n./Topľou

A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n./Topľou

operačné stredisko

 057/442 2421
 057/442 1740

riaditeľ

 057/446 1222
 057/442 1740
 

oddelenie operatívno-technické

 057/442 2421
 057/442 1740
 
 

oddelenie požiarnej prevencie

 057/442 2421
 057/442 1740