Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Medzinárodná spolupráca a projekty Európskej únie

V roku 2007 bol úspešne ukončený Projekt vzdelávania - úvod do počítačovej problematiky, ktorý bol realizovaný v rámci programu Európskeho sociálneho fondu. Splneným cieľom tohto projektu bolo zvýšenie počítačovej gramotnosti 76-tich príslušníkov zo všetkých OR HaZZ v rámci Trnavského kraja.

Druhým úspešne ukončeným projektom ukončeným v roku 2008 bol projekt - v rámci programu INTERREG III - Pripojenie k dátovej komunikačnej sieti medzi hasičmi z Maďarskej a Slovenskej republiky. Vďaka tomuto projektu sa vytvorilo a doplnilo komunikačné prostredie pre spojenie, vyrozumievanie, varovanie, zber a prenos informácií na podporu vzájomnej pomoci a boli zakúpené viaceré informačno-komunikačné technológie pre všetky OR HaZZ v rámci Trnavského kraja.

Ďalšími úspešne ukončenými projektami v rámci Regionálneho operačného programu sú rekonštrukcie hasičských staníc a zariadeni HaZZ. Všetky tieto projekty boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Na tieto projekty bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 100% oprávnených výdavkov a bol tvorený príspevkom EÚ (85%) a Ministerstva financií SR (15%).

     

Európsky fond regionálneho rozvoja

"Investícia do vašej budúcnosti"

 

Stredisko výcviku protipovodňovej záchrannej služby v Horných Orešanoch (2011)

 

Hasičská stanica vo Veľkom Mederi (2012)

 

Hasičská stanica v Seredi (2012)

 

Hasičská stanica v Piešťanoch (2013)

 

Hasičská stanica v Kútoch (2013)

 

Hasičská stanica v Senici (2016)

hs Senica

 

Hasičská stanica v Galante (2016)

  hs galanta

Hasičská stanica v Dunajskej Strede (2016)

 hs ds

Hasičská stanica v Hlohovci (2016)

 Hasičská stanica v Hlohovci

Hasičská stanica v Holíči (2016)

 hs holíč

V januári 2010  bol v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 až 2013 predložený projekt  Spoločné kontaktné pracovisko zložiek IZS pre bezpečné pohraničie, na ktorom sa okrem KR HaZZ v Trnave spoločne podieľajú Krajské riaditeľstvo policajného zboru Hodonín, Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Cieľom projektu je zefektívnením personálnej spolupráce zložiek IZS na slovenskej i českej strane zrýchliť a skvalitniť poskytovanú pomoc. Projekt bol ukončený v decembri 2012, pričom zo schváleného príspevku boli zakúpené prostriedky protipovodňovej záchrannej služby,  dekontaminačná sprcha  a štábneho stanu. 85% schváleného príspevku je zo zdrojov EÚ, 10% zo rozpočtu Ministerstva financií SR a 5% z rozpočtu Ministerstva vnútra SR.