Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien

Akreditované pracovisko Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline organizuje podľa
záujmu a kapacít pre príslušníkov HaZZ a zamestnancov hasičských jednotiek, ako aj fyzické osoby:

  • základné školenie obsluhovateľov pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny Ab,
  • základné školenie obsluhovateľov mobilných žeriavov výložníkového typu skupiny Aa,
  • základné školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení skupín Aa, Ba, Bb, Bc2, Bf, Bi,
  • základné školenie obsluhovateľov výsuvných rebríkov s motorovým pohonom skupiny Ah,
  • základné školenie a praktické zaučenie viazačov bremien,
  • aktualizačnú odbornú prípravu viazačov bremien a obsluhovateľov zdvíhacích zariadení skupín Ab, Aa.

Skupiny vyhradených zdvíhacích zariadení sú rozdelené v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,
prílohy č. 1, časť II.  Na jednotlivé školenia je možné sa prihlásiť písomne na adrese školy.

Škola má udelené akreditácie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích (Aa, Ab),
 - výchova a avzdelávanie viazačov bremien.