Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Prehlbovanie kvalifikácie


Pre obdobie august 2024 - január 2025  

 

• jednodňový opakovaný výcvik používateľov prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela v protiplynovom výcvikovom stredisku:

   priebežne

• jednodňová opakovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ a zamestnancov hasičských jednotiek poverených na výkon protiplynovej služby:

   priebežne
• jednodňová odborná príprava na obsluhu (plnenie, skladovanie, doprava, obsluha a údržba) tlakových nádob na dopravu plynu:
   priebežne  
• odborná príprava na získanie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   80. turnus: 07. 10. - 11. 10. 2024
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   73. turnus: 26. 08. - 28. 08. 2024
   74. turnus: 08. 01. - 10. 01. 2025
• odborná príprava na získanie odbornosti vodca malého plavidla:

   112. turnus: 23. 09. - 27. 09. 2024
   113. turnus: 21. 10. - 25. 10. 2024
   114. turnus: 04. 11. - 08. 11. 2024
• odborná príprava na získanie odbornosti inštruktor povodňovej záchrannej služby:

   41. turnus: 02. 09. - 05. 09. 2024

• odborná príprava na získanie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:

   184. turnus: 19. 08. - 23. 08. 2024

   185. turnus: 02. 09. - 06. 09. 2024
   186. turnus: 16. 09. - 20. 09. 2024
   187. turnus: 30. 09. - 04. 10. 2024
   188. turnus: 14. 10. - 18. 10. 2024

   189. turnus: 11. 11. - 15. 11. 2024

• opakovaná odborná príprava prehĺbenie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:
   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:
   53. turnus: 19. 08. - 21. 08. 2024
   54. turnus: 16. 09. - 18. 09. 2024
   55. turnus: 14. 10. - 16. 10. 2024

• aktualizačná odborná príprava na predĺženie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:

   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti viazač bremien:
   104. turnus: 23. 09. - 26. 09. 2024
   105. turnus: 04. 11. - 07. 11. 2024

• aktualizačná odborná príprava na predĺženie odbornosti viazač bremien:
   priebežne

• opakovaná odborná príprava operačných dôstojníkov HaZZ:
   11. turnus: 09. 09. - 13. 09. 2024
   12. turnus: 11. 11. - 15. 11. 2024

• odborná príprava lezcov:
   15. turnus: 09. 09. - 20. 09. 2024
   16. turnus: 23. 09. - 04. 10. 2024
   17. turnus: 07. 10. - 18. 10. 2024
   18. turnus: 21. 10. - 31. 10. 2024
  

 

Na uvedené druhy vzdelávacích aktivít je možné sa prihlásiť písomne. V prihláške je potrebné uviesť presnú adresu právnickej/fyzickej osoby a počet záujemcov.