Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

Prehlbovanie kvalifikácie


Pre obdobie august 2023 - január 2024  

 

• jednodňový opakovaný výcvik používateľov prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela v protiplynovom výcvikovom stredisku:

   priebežne

• jednodňová opakovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ a zamestnancov hasičských jednotiek poverených na výkon protiplynovej služby:

   priebežne
• jednodňová odborná príprava na obsluhu (plnenie, skladovanie, doprava, obsluha a údržba) tlakových nádob na dopravu plynu:
   priebežne  
• odborná príprava na získanie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   76. turnus: 18. 09. - 22. 09. 2023
   77. turnus: 15. 01. - 19. 01. 2024
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   69. turnus: 16. 10. - 18. 10. 2023
   70. turnus: 13. 11. - 15. 11. 2023
• odborná príprava na získanie odbornosti vodca malého plavidla:

   105. turnus: 25. 09. - 29. 09. 2023
   106. turnus: 09. 10. - 13. 10. 2023
   107. turnus: 23. 10. - 27. 10. 2023
   108. turnus: 06. 11. - 10. 11. 2023
• odborná príprava na získanie odbornosti inštruktor povodňovej záchrannej služby:

   39. turnus: 21. 08. - 24. 08. 2023

• odborná príprava na získanie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:

   173. turnus: 31. 07. - 04. 08. 2023

   174. turnus: 04. 09. - 08. 09. 2023
   175. turnus: 18. 09. - 22. 09. 2023
   176. turnus: 06. 11. - 10. 11. 2023
   177. turnus: 15. 01. - 19. 01. 2024

• opakovaná odborná príprava prehĺbenie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:
   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:
   50. turnus: 16. 10. - 18. 10. 2023
   51. turnus: 13. 11. - 15. 11. 2023
   52. turnus: 04. 12. - 06. 12. 2023

• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:

   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti viazač bremien:
   98. turnus: 04. 09. - 07. 09. 2023
   99. turnus: 25. 09. - 28. 09. 2023
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti viazač bremien:
   priebežne

• opakovaná odborná príprava operačných dôstojníkov HaZZ:
   8. turnus: 11. 09. - 14. 09. 2023
   9. turnus: 11. 12. - 14. 12. 2023

• odborná príprava lezcov:
   9. turnus: 04. 09. - 14. 09. 2023
   10. turnus: 18. 09. - 29. 09. 2023
   11. turnus: 02. 10. - 13. 10. 2023
   12. turnus: 16. 10. - 27. 10. 2023
• odborná príprava zisťovateľov príčin vzniku požiarov:
   5. turnus: 09. 10. - 20. 10. 2023
  

 

Na uvedené druhy vzdelávacích aktivít je možné sa prihlásiť písomne. V prihláške je potrebné uviesť presnú adresu právnickej/fyzickej osoby a počet záujemcov.