Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

Prehlbovanie kvalifikácie


Pre obdobie august 2021 - január 2022  

 

• jednodňový opakovaný výcvik používateľov prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela v protiplynovom výcvikovom stredisku:

   priebežne

• jednodňová opakovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ a zamestnancov hasičských jednotiek poverených na výkon protiplynovej služby:

   priebežne
• jednodňová odborná príprava na obsluhu (plnenie, skladovanie, doprava, obsluha a údržba) tlakových nádob na dopravu plynu:
   priebežne  
• odborná príprava na získanie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   67. turnus: 23. 08. - 27. 08. 2021
   68. turnus: 24. 01. - 28. 01. 2022
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   59. turnus: 04. 10. - 06. 10. 2021
   60. turnus: 02. 11. - 04. 11. 2021
   61. turnus: 17. 01. - 09. 01. 2022
• odborná príprava na získanie odbornosti vodca malého plavidla:

   91. turnus: 06. 09. - 10. 09. 2021
   92. turnus: 04. 10. - 08. 10. 2021
   93. turnus: 11. 10. - 15. 10. 2021
   94. turnus: 18. 10. - 22. 10. 2021
• odborná príprava na získanie odbornosti inštruktor povodňovej záchrannej služby:

   31. turnus: 09. 08. - 12. 08. 2021
   32. turnus: 16. 08. - 19. 08. 2021

• odborná príprava na získanie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:

   152. turnus: 16. 08. - 20. 08. 2021

   153. turnus: 27. 09. - 01. 10. 2021
   154. turnus: 25. 10. - 29. 10. 2021

   155. turnus: 08. 11. - 12. 11. 2021
   156. turnus: 22. 11. - 26. 11. 2021

   157. turnus: 06. 12. - 10. 12. 2021

• opakovaná odborná príprava prehĺbenie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:
   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:
   41. turnus: 02. 11. - 04. 11. 2021
   42. turnus: 22. 11. - 24. 11. 2021
   43. turnus: 13. 12. - 15. 12. 2021

• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:

   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti viazač bremien:
   79. turnus: 16. 08. - 19. 08. 2021
   80. turnus: 06. 09. - 09. 09. 2021
   81. turnus: 11. 10. - 14. 10. 2021
   82. turnus: 08. 11. - 11. 11. 2021
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti viazač bremien:
   priebežne

• opakovaná odborná príprava operačných dôstojníkov HaZZ:
   1. turnus: 23. 08. - 26. 08. 2021
   2. turnus: 10. 01. - 13. 01. 2022

 

 

Na uvedené druhy vzdelávacích aktivít je možné sa prihlásiť písomne. V prihláške je potrebné uviesť presnú adresu právnickej/fyzickej osoby a počet záujemcov. 

 

SŠPO MV SR v Žiline v súvislosti s dodržiavaním platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vykonáva odborné prípravy v obmedzenom režime.