Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Voľby do NR SR - poštou dosiaľ odvolilo 16 500 voličov zo zahraničia

05. 09. 2023

posta-obalka-ilustr

Prostredníctvom voľby poštou hlasovalo vo voľbách do Národnej rady SR doteraz 16 500 voličov zo zahraničia. Spolu sa na voľbu poštou zaregistrovalo k zákonnej lehote do 9. augusta 72 993 voličov.

Ministerstvo vnútra SR pripomína voličom, aby si nenechávali odoslanie návratnej obálky s hlasovacím lístkom na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

Hlasovací lístok voliča bude započítaný v prípade, že návratná obálka príde do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12:00 h. Uvedenú lehotu stanovuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia ľubovoľne – poštou  aj kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave do zákonného termínu. Poštovné uhrádza volič – odosielateľ. 

Ministerstvo vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslalo do zahraničia doporučene potrebné materiály na hlasovanie. O ich opakované doručenie môže volič požiadať v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená. O tejto skutočnosti je volič informovaný prostredníctvom emailovej notifikácie. Potrebné je prihlásiť sa do informačného systému pre voľbu poštou a tlačidlom kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Zároveň môže volič zmeniť adresu na doručenie.

Webová aplikácie je dostupná na odkaze: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovacie lístky pre voľbu poštou nájdu voliči na webe MV SR https://www.minv.sk/?nr23-hl.  Hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chce volič odovzdať svoj hlas, si vytlačí. Ak sú údaje na tomto hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, vytlačí si obe strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne

Volič dostáva dve obálky – obálku na hlasovanie a návratnú obálku. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku.

Sčítavanie hlasov voličov zo zahraničia bude zabezpečovať v deň volieb 18 osobitných volebných komisií, do ktorých nominovali zástupcov kandidujúce politické subjekty.

Podrobné informácie k voľbe poštou vrátane najčastejších otázok a odpovedí nájdete na https://www.minv.sk/?nr23-posta. V prípade, že volič nenájde riešenie v často kladených otázkach, môže kontaktovať MV SR na emailovej adrese: TA.13G4@HFKAFDE2RF1@.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.