Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Voľby do NR SR - poštou dosiaľ odvolilo takmer 13-tisíc voličov zo zahraničia

30. 08. 2023

posta-obalka-ilustr

Prostredníctvom voľby poštou hlasovalo vo voľbách Národnej rady SR doteraz takmer 13 000 voličov. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné doručiť na Ministerstvo vnútra SR najneskôr v piatok 29. septembra do 12:00 h. Prinášame praktické informácie pre voličov, ktorí sa zaregistrovali pre voľbu poštou.

Opakované doručovanie zásielky s materiálmi na hlasovanie

Ministerstvo vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslalo do zahraničia doporučene potrebné materiály na hlasovanie. Voliči, ktorí sa v čase doručenia nezdržiavali na zadanej adrese a neprevzali si zásielku v odbernej lehote, prípadne bol adresát poštovému doručovateľovi neznámy, majú stále možnosť zúčastniť sa na voľbách.

Každá vrátená volebná zásielka sa okamžite na ministerstve vnútra skenuje. Skenovaním jedinečného čiarového kódu sa zabezpečí prostredníctvom mailovej notifikácie odoslanie informácie voličovi o tom, že jeho obálka sa vrátila ako nedoručená. Volič v tom okamihu môže opätovným prihlásením sa do webovej aplikácie požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie. Zároveň môže zmeniť adresu na doručenie.

Webová aplikácie je dostupná na odkaze: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/.

Pri zmene adresy na doručenie môže volič zvážiť, či si nechá opätovne zaslať zásielku na štandardnú adresu alebo či radšej nevyužije službu POSTE  RESTANTE a nedá si zaslať zásielku na adresu pošty, kde si ju potom sám aktívne vyzdvihne.

Upozorňujeme voličov, že opakovaná zásielka sa odosiela voličovi jeden,  maximálne dva pracovné dni po podaní žiadosti. Odporúčame, aby si sledovali mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého môžu sledovať, kedy môžu zásielku očakávať na určenej adrese. V prípade služby POSTE  RESTANTE sa adresátovi uloženie zásielky na pošte neoznamuje a je potrebné, aby si priebežne overoval jej doručenie na príslušnej pošte.

Zrušenie voľby poštou

V prípade, že sa zásielka s materiálmi nahlasovanie vráti na ministerstvo vnútra ako nedoručená, môže volič registráciu poštou aj zrušiť a potom môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovanie na území Slovenska

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorého návratná obálka nebola doručená na rezort vnútra včas, prípadne ju neodoslal, môže 30. septembra hlasovať v obci svojho trvalého pobytu.

Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou, táto informácia sa automaticky odosiela do obce trvalého pobytu voliča, čo mu umožní požiadať o hlasovací preukaz.

Ďalšie praktické informácie

Hlasovacie lístky pre voľbu poštou nájdu voliči na webe MV SR https://www.minv.sk/?nr23-hl.  Hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chce volič odovzdať svoj hlas, si vytlačí. Ak sú údaje na tomto hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, vytlačí si obe strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne

Volič dostáva dve obálky – obálku na hlasovanie s odtlačkom úradnej pečiatky MV SR a návratnú obálku, ktorá je označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Uvedená je na nej adresa sídla MV SR ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku.

Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza odosielateľ.  

Volič zo zahraničia môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia ľubovoľným spôsobom – klasicky poštou, doporučene poštou aj kuriérskou službou. Zásielka kuriérskej služby (kuriérska obálka) musí obsahovať návratnú obálku, v ktorej bude vložená obálka nahlasovanie. Môže zaslať návratnú obálku aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave, a to najneskôr do piatka 29. septembra do 12:00 h.

Podrobné informácie k voľbe poštou vrátane najčastejších otázok a odpovedí nájdete na https://www.minv.sk/?nr23-posta. V prípade, že volič nenájde riešenie v často kladených otázkach, môže kontaktovať MV SR na emailovej adrese: TA.13G4@HFKAFDE2RF1@.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.