Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

JPÚ Smolinské

Jednoduché pozemkové úpravy k. ú. SMOLINSKÉ

11/06/2018

Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo schválené rozhodnutím č.j.:OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-schválenie/SRN z 6.6.2018 a zverejnené Verejnou vyhláškou č.10/2018

Verejná vyhláška č. 10/2018 (PDF, 3 MB)

16/04/2018

Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo  zverejnené Verejnou vyhláškou č.8/2018 z 16.4.2018, č.j.: OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-vykonanie/SRN

Verejná vyhláška č. 8/2018 (PDF, 2 MB)

10/04/2018

Projekt jednoduchých pozemkových úprav bol schválený Verejnou vyhláškou č.6/2018 z 10.4.2018 č.j.OÚ-SE-PLO-2018/000421/RNS-schválenie/SRN

Verejná vyhláška 6/2018 (PDF, 988 kB)

08/02/2018

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.01/2018 z 8.2.2018 č.j.:OU SE PLO-2018/000421/zverejnenie RNS/SRN „

Verejná vyhláška 1/2018 (PDF, 846 kB)  Grafická časť (PDF, 2 MB)

10/10/2017

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské boli schválené protokolom,  zverejneným

Verejnou vyhláškou č.14/2017 č.j. OÚ SE PLO/2017/000289/platnosť ZUNP/SRN z 10.10.2017

Vyhláška 14/2017 (PDF, 953 kB)

04/09/2017

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Smolinské boli zverejnené

Verejnou vyhláškou č.10/2017 č.j.OÚ SE PLO/2017/000289/ZUNP/SRN dňa 4.9.2017

Vyhláška 10/2017 (PDF, 1 MB)

19/07/2017

„Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia  JPÚ Smolinské boli schválené Verejnou vyhláškou č.05/2017 pod č.j. OÚ SE PLO/2017/000289/VZFUU-schv./SRN z 17.7.2017“

Vyhláška 05/2017 (PDF, 976 kB)

23/05/2017

Register pôvodného stavu JPÚ Smolinské bol schválený Verejnou vyhláškou č.2/2017 č.j.OU-SE-PLO-2017/000289/SRN/R-3 z 18.4.2017 /

Vyhláška 02/2017 (PDF, 674 kB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPÚ Smolinské boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.4/2017 č.j. OU SE PLO/2017/0000289/VZFUU/SRN z 19.5.2017

Vyhláška 04/2017 (PDF, 659 kB)    Návrh VZFUU (PDF, 2 MB)

23/05/2016

 „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Smolinské povolené Verejnou vyhláškou č.4/2016 z 12.4.2016“

Vyhláška 04/2016 (PDF, 6 MB)

23/05/2016

„Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Smolinské verejnou vyhláškou č.7/2016 na 10.6.2016 o 18.00h, prílohou k pozvánke je Návrh Stanov Združenia účastníkov JPÚ v k.ú. Smolinské“

Vyhláška 07/2016 (PDF, 3 MB)