Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

PPÚ Hlboké

Pozemkové úpravy / PPÚ Hlboké

01/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hlboké


- Vedúci projektu :Ing. Jana Vallová
- Spracovateľ: PPU a.s., Trenčín, Električná 17
 

Harmonogram prác

30.10.2006

Práce v bodovom poli

31.8.2007

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.1.2008

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav/blok A

31.5.2008

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav/blok A

31.1.2009

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav/blok B

31.1.2009

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav/blok B

30.6.2009

Ocenenie pozemkov

30.6.2009

Register pôvodného stavu po ROEP

28.2.2010

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

28.2.2010

Miestny územný systém ekologickej stability

31.10.2011

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.8.2012

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.10.2013

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.5.2014

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

Evidenčná karta (PDF, 31 kB)  Monitorovacia správa (PDF, 45 kB)

27/09/13
Nariadenie Vykonania PPÚ v k.ú. Hlboké

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Hlboké bolo nariadené Verenou vyhláškou 13/2013 Č.j.: 2013/00040/Hlb.- nariadenie vykonania z 24.9.2013

Verejná vyhláška č. 13/2013 (PDF, 34 kB)  Plán prechodu na nové usporiadanie (PDF, 2 MB)

26/07/13
Schválenie Registra nového stavu PPÚ k.ú. Hlboké

Register nového stavu bol schválený rozhodnutím č.j. S/2013/00040-RNS schv./Hlb z 25.7.2013 Verejnou vyhláškou č.6/2013

Verejná vyhláška č. 6/2013 (PDF, 51 kB)  Aktualizovanyý obvod PPÚ Hlboké (PDF, 322 kB)

20/12/12
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Hlboké

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hlboké bol zverejnený Verejnoou vyhláškou č.22/2012 z 20.12.2012 č.j. S/2012/00051-zverejnenie/Mar

Verejná vyhláška č. 22/2012 (PDF, 38 kB)  Grafická časť RNS (PDF, 2 MB)

09/03/12
Schválenie VZFUU PPÚ Hlboké

Všeobecné zásady  funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hlboké boli schválené rozhodnutím Č.j.: S/2012/00234-245/2008-Hlb5/VZFUÚ-schválenie  zverejneným  Verejnou vyhláškou č.4/2012 z 6.3.2012

Verejná vyhláška č. 4/2012 (PDF, 57 kB)  Prehľadná situácia 1 (PDF, 3 MB)  Prehľadná situácia 2 (PDF, 4 MB)

02/02/12
Schválenie RPS v k.ú. Hlboké

Register pôvodného stavu v k.ú. Hlboké schválený Verejnou vyhláškou č.1/2012 č.j. S/2012/00051-245/2008-Hlb4/RPSII-schvalenie z 26.1.2012

Verejná vyhláška č. 1/2012 (PDF, 58 kB)

13/12/11
Zverejnenie ZUNP PPÚ Hlboké

 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Hlboké: zverejnené Vyhláškou č.12/2011 č.j. 245/2008-Hlb6/ZUNP-zverejnenie z 12.12.2011

Verejná vyhláška č. 12/2011 (PDF, 34 kB)  Písomná časť ZUNP (PDF, 91 kB)  Grafická časť ZUNP (PDF, 527 kB)

05/11/10
Zverejnenie VZFUU PPÚ Hlboké

 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Hlboké

Mapa MUSES (PDF, 1 MB)  SZO a VZO 1 (PDF, 1 MB)  SZO a VZO 2 (PDF, 2 MB)

05/11/10
Zverejnenie VZFUU PPÚ Hlboké

 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Hlboké: zverejnené Vyhláškou č.07/2010 č.j. 245/2008-Hlb5/VZFU-zverejnenie z 28.10.2010

Verejná vyhláška č. 7/2010 (PDF, 2 MB)  TS súčasný stav (PDF, 2 MB)  TS navrhovaný stav (PDF, 2 MB)

21/12/09
Register pôvodného stavu v k.ú. Hlboké

Register pôvodného stavu v k.ú. Hlboké:  zverejnený Vyhláškou č.16/2009 č.j.245/2008-Hlb4/RPS-zverejnenie z 06.07.2009

Vyhláška 16/2009 (PDF, 32 kB)  Dotazník (PDF, 577 kB)  Prihláška (PDF, 618 kB)

13/02/09
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav: zvolané: Vyhláškou č.44/2006 z 6.11.2006, konané: 22.11.2006

Verejná vyhláška č. 44/2006 (PDF, 34 kB)  Stanovy (PDF, 37 kB)  Zápisnica (PDF, 117 kB)

28/11/08
Nariadenie PÚ v k.ú. Hlboké

Nariadenie PÚ : Vyhláška č. 20/2006-č.j.146/2006-HlB1/R1 z 7.7.2006  

Nariadenie PÚ (PDF, 61 kB)