Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2021, streda
 

Prevencia kriminality

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Viac informácií nájdete v Dokumentoch na stiahnutie. 

Prevencia kriminality na internete

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej web stránke zverejňuje aktuálne informácie v súvislosti s prevenciou kriminality. 

Množstvo podnetných informácií nájdete aj na facebookovej stránke prevencie kriminality (externý odkaz) a tiež krajského koordinátora pre prevenciu kriminality BB kraja (externý odkaz).

 

Kam nahlasovať korupciu

Pokiaľ máte podozrenie na korupčné správanie (externý odkaz), prípadne máte osobnú skúsenosť, odpoveď na túto otázku Vám ponúka stránka Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Kampaň „Bez nenávisti na internete″ 

Kampaň - Bez nenávisti na internete

Kampaň „Bez nenávisti na internete″ na Slovensku realizuje Národný výbor kampane s aktívnym zapojením Ministerstva vnútra SR.
V máji bola spustená oficiálna stránka kampane (externý odkaz), na ktorej je krátke video k tejto téme, ako aj facebooková stránka (externý odkaz), kde sa priebežne uverejňujú aktuálne informácie.Keďže kampaň je zameraná na zvyšovanie povedomia mladých ľudí i detí v oblasti porušovania ľudských práv,
zameraná tiež na rozpoznávania extrémnych, šikanujúcich prejavov najmä vo virtuálnom svete,
súčasťou kampane bol krst knihy „Deti v sieti″ . 

Kniha je určená pedagógom i širokej verejnosti a vysvetľuje všetky formy nenávisti, s ktorými sa deti i my dospelí stretávame
na internete dennodenne. Kniha radí ako sa brániť i reagovať proti nenávistným názorom, útokom na sociálnych sieťach,
internetových stránkach a pod.
Tieto informácie sú tiež na stránke (externý odkaz), kde sú uverejnené rady i návody,
čo robiť v prípade, že nájdeme správy a texty s nenávistným prejavom, vzory listov na nahlásenie takéhoto prejavu,
súbor dokumentov týkajúci sa témy a množstvo užitočných rád.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie 
projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 - vyhodnotenie

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na zasadnutí konanom dňa 26. septembra 2019 schválila uznesením č. 1 dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na r. 2019.

TABUĽKA ÚSPEŠNÝCH (PODPORENÝCH)  ŽIADATEĽOV (PDF, 1 MB)

 

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Štatút a rokovací poriadok
Legislatívny rámec fungovania komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Oresného úradu Banská Bystrica,
nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

  • Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencií kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na r. 2016-2020 na podmienky Banskobystrického kraja