Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Sme  zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity zriadeným na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Venujeme sa  najmä:

- zberu dát, ich spracovaniu, vytváraniu a poskytovaniu štatistických informácií a analýz so zameraním sa na problematiku obchodovania s ľuďmi,

- príprave podkladov na plnenie úloh národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

- zabezpečeniu gestorstva a monitoringu Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,

- vypracovávaniu podkladov pre tvorbu štátnej politiky, programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a koncepčných materiálov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

- spolupráci s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú bojom proti obchodovaniu s ľuďmi,

- odbornej príprave subjektov zapojených do národného referenčného mechanizmu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a osvetovej činnosti.

Sídlime v Bratislavev Košiciach.


Kontakt na nás:

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 02/48 59 2244 /2703 /2707

 02/48 59 2704

 Pošli správu