Dobré rady pred vycestovaním za prácou do zahraničia

Dobré rady pred vycestovaním  |  Projekty

Rozhodli ste sa pre prácu v zahraničí? Pozrite si zoznam sprostredkovateľských agentúr. Nájdete ho na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) www.upsvar.sk. Aj samotné ÚPSVaR ponúka prácu v zahraničí, takže si je z čoho vyberať. Záujemcom sú k dispozícii aj EURES poradcovia, pomocou ktorých sa dostanete na denne aktualizovanú databázu voľných pracovných miest v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je dostupná širokej verejnosti na webovej stránke www.eures.sk .

Aby ste mali istotu, že agentúra, ktorá vás zaujala svojou pracovnou ponukou, je seriózna, preverte si ju. Získajte informácie na internete, skúste osloviť bývalých klientov, overte si adresu, či agentúra vôbec existuje. Seriózna agentúra by vám mala poskytnúť aj telefonický kontakt na zamestnávateľa. Žiadajte kontakt na zamestnávateľa a preverte si jeho existenciu a spoluprácu s dotknutou agentúrou, v prípade potreby kontaktujte eures poradcov (http://www.eures.sk/kontakty.php), ktorí Vám pomôžu preveriť zamestnávateľov v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Po výbere agentúry a pracovnej pozície je na rade komunikácia so sprostredkovateľom práce. Ten je povinný poskytnúť vám všetky informácie o práci, ktorú budete vykonávať, no taktiež o povinnostiach, ktoré budete mať ako zamestnanec v danej krajine. Výška mzdy, pracovné podmienky a podobne musíte mať jasne stanovené v písomnej dohode, ktorú uzavriete so sprostredkovateľom. Za sprostredkované zamestnanie NEPLATÍTE žiadne poplatky!

Zmluva musí byť vyhotovená v dvoch identických origináloch, jeden pre vás a druhý pre agentúru/sprostredkovateľa. Po dohode prichádza na rad pracovná zmluva. Pozor! Nikdy nepodpisujte pracovnú zmluvu, ak je v inom jazyku. Pokiaľ nejakým častiam zmluvy nerozumiete, nechajte si všetko vysvetliť, prípadne sa poraďte s niekým, kto sa zmluvám rozumie. Nikdy necestuje na miesto práce, ak ešte nemáte podpísanú zmluvu a sprostredkovateľ/zamestnávateľ vám sľúbi, že ju podpíšete až na danom mieste. Nenechajte zlákať na ústny prísľub práce v cudzine, ani od ľudí, ktorých poznáte.

Ak máte už pracovnú zmluvu podpísanú, nastáva čas balenia a príprav na odchod do cudziny. Prvou podmienkou je, že musíte mať platný cestovný doklad – pas. Zistite si, aké pravidlá platia pre krajinu, do ktorej cestujete, pretože viaceré vyžadujú, aby minimálna platnosť pasu bola aspoň 3 mesiace. Nezabudnite, že niektoré krajiny požadujú víza, ktoré je potrebné si vopred zabezpečiť, prípadne špeciálne pracovné povolenia, bez ktorých nesmiete v krajine pracovať. Vybavte si medzinárodnú platobnú kartu alebo cestovné šeky, aby ste nemuseli nosiť veľkú hotovosť so sebou. Ak si už však väčšiu sumu peňazí vezmete, nikdy si všetky nenechávajte na jednom mieste, ale ukryte si ich na viacero miest. K batožine si pribaľte slovník krajiny, do ktorej cestuje (pokým jazyk neovládate, alebo len minimálne), a bolo by vhodné, aby ste sa naučili základné frázy. Pre istotu si skopírujte všetky doklady, ktoré máte, a ukryte si ich v batožine. Naučte sa naspamäť čísla na slovenský konzulát alebo veľvyslanectvo v danej krajine, alebo číslo na bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Taktiež aj na čísle 112 nájdete pomoc.

Po príchode na miesto práce nedávajte nikomu svoje doklady. Dokonca ani vtedy, keď pracujete načierno, zamestnávateľ nepotrebuje váš pas. Všetky doklady vždy noste pri sebe, nikdy si ich nenechávajte položené na viditeľnom mieste. Ak vám doklady ukradnú alebo ich stratíte, ihneď túto skutočnosť oznámte na polícii. Trvajte na vydaní písomného potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže. Pravidelne sa hláste rodičom alebo priateľom. Rovnako im oznámte každú zmenu pobytu. Od nikoho neprijímajte peniaze alebo cennosti a vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s drogami.

Aj napriek všetkým dobrým radám a upozorneniam sa v zahraničí môžete stať obeťou trestného činu. Je pomerne jednoduché spoznať, kedy ste sa stali obeťou trestného činu:

  • Po príchode na miesto práce vám zamestnávateľ, prípadne iná osoba zoberie vaše veci, cennosti, doklady.
  • Vyhráža sa násilím vám alebo vašej rodine.
  • Ste nútený k práci, nedovolia vám ju skončiť, pôvodne dohodnuté podmienky práce sú vážne porušované, vykonávate inú prácu ako tú, ktorá vám bola ponúknutá.
  • Žijete v neľudských podmienkach, ste väznení, vydieraní, týraný, pracujete zadarmo alebo za minimálnu mzdu.
  • Priestory, v ktorých pracujete alebo bývate, sú uzamknuté alebo kontrolované.
  • Pracujete v domácnosti alebo nelegálnej továrni, donútili vás k prostitúcii, žobraniu alebo nelegálnemu pouličnému predaju (drog, zbraní...).

Čo robiť v takom prípade?

  • Utečte niekam, kde je mnoho ľudí. Malo by to byť verejné a zároveň oficiálne miesto, napr.: knižnica, pošta, nejaký úrad.
  • Požiadajte o pomoc inštitúciu, nie súkromnú osobu. Taktiež môžete pomoc hľadať v kostoloch, nemocniciach alebo zariadeniach prvej pomoci.
  • Pokúste sa kontaktovať slovenský konzulát alebo veľvyslanectvo, prípadne organizácie, ktoré pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi.
  • A hlavne sa neobviňujte. To, čo sa stalo, nie je vaša vina.

Konzulát vám môže vydať náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko, kontaktovať vašich príbuzných alebo známych, odporučiť služby miestnych advokátov, lekárov, tlmočníkov. Taktiež môže kontaktovať vašich príbuzných, ak sa ocitnete vo väzení a podať im správy o vašom stave. Poskytne vám kontakty na charity, sprostredkujú styk s miestnymi úradmi a políciou, osvedčia pravosť kópií, listín a podpisov. Konzulát však nemôže zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať vo vašom mene, či poskytovať advokátske služby. Nemôže zariadiť vaše prepustenie z väzenia, zasahovať do vyšetrovania a taktiež zariadiť, aby s vami lepšie zaobchádzali v nemocnici alebo vo väzení. Nezaplatí za vás liečbu, ubytovanie, cestovné náklady, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty. Neposkytuje služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám a iným organizáciám. Ani vám nevie zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania, nezabúdajte, že máte svoje práva, ktoré vám nemôže nikto odoprieť. Tými najdôležitejšími sú právo na bezpečný návrat domov, ochranu svojho súkromia a identity. Potom právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Rovnako sa môžete slobodne, bez nátlaku rozhodnúť, či budete spolupracovať s políciou, alebo nie. Po návrate domov sa môžete obrátiť na rôzne organizácie alebo krízové centrá, ktoré vám pomôžu, či už finančne, psychologicky, právnou podporou, základnou zdravotnou starostlivosťou, bezpečným ubytovaním a začlenením sa späť do verejného života.