Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. február 2016, Štvrtok
 

Tlačivá evidencie vozidiel

NOVÉ! Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie  Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie sa vyžaduje v obojstrannom formáte A3 hlavne z praktických dôvodov. Na dopravnom inšpektoráte sa pri prihlásení vozidla zakladá pre toto vozidlo tzv. spis vozidla, do ktorého sa zakladajú všetky potrebné dokumenty, tlačivá, príp. ďalšie žiadosti o vykonanie požadovaných zmien atď. Tento formát je zjednotený a vyžaduje sa na všetkých dopravných inšpektorátoch aj z dôvodu, že je to katalogizované tlačivo (manuál k tlači žiadosti formátu A3).

NOVÉ! Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel - tento formát žiadosti je nutné predložiť vytlačenú obojstranne

NOVÉ! Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese - tento formát žiadosti je nutné predložiť vytlačenú obojstranne

NOVÉ! Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení dokladov a tabuliek s EČ   

 

 
 
 
 
[Copyright]