Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

JPÚ Kysucké Nové Mesto, Kamence-východ

Pozemkové úpravy  |  Nájmy a podnájmy

Verejná vyhláška  - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ pod č.  OU-ZA-PLO-2019/003039/Koc/JPU-SV zo dňa 30.10.2019, zverejnené dňa 04.11.2019 (PDF, 491 kB)

PROTOKOL o vyhodnotení  Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  a OZNÁMENIE  o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov  v projekte  jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 29.04. 2019 zverejnené 29.04.2019 (PDF, 889 kB)

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 12.03. 2019, zverejnené dňa 15.03.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU v projekte  jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 18.02. 2019, Verejná vyhláška, text a grafická časť VZFU, zverejnené dňa 21.02.2019 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode  jednoduchých pozemkových úprav, v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 3.01.2019 zverejnené 07.01.2019 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav, v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zverejnené dňa 23.10.2018 (PDF, 4 MB)

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 15.06. 2018 zverejnené 17.07.2018 (PDF, 730 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu JPU v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ pod č. : OU-ZA-PLO- 2018/006427/Koc/JPU/ZOp/II zo dňa 2.07. 2018, zverejnené dňa 3.07.2018 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ pod č. : OU-ZA-PLO- 2018/006427/Koc/ZUNP-Vv zo dňa 2.07. 2018, zverejnené dňa 3.07.2018 (PDF, 789 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca do konania o  jednoduchých pozemkových úpravách, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ"  pod  č. :  OU-ZA-PLO- 2018/003513/Koc/ZP  zo dňa 28.06. 2018 zverejnené dňa 02.07.2018 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“  pod  č. :  OU-ZA-PLO- 2018/003513/Koc/JPU/Po  zverejnené dňa 13.03.2018 (PDF, 525 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ zverejnené dňa 07.03.2018 (PDF, 864 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav, v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“  pod  č. :  OU-ZA-PLO- 2017/047811-002/Koc/JPU-NK  zo dňa 8.12. 2017, zverejnené 13.12.2017 (PDF, 215 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav, v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“  pod  č. :  OU-ZA-PLO- 2017/047811-002/Koc/JPU-NK  zo dňa 8.12. 2017 - príloha, zverejnené 13.12.2017 (PDF, 201 kB)