Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie - Ochrana prírody a krajiny

1. Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku (PDF, 557 kB)

2. Prerokovanie návrhov území európskeho významu ( UEV ) - etapa C

3. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov  (PDF, 29 MB)

   Prílohy R-ÚSES - Mapy :

  1. Súčasná krajinná štruktúra (TIF, 11 MB)
  2. Pozitívne prky a javy (TIF, 16 MB)
  3. Negatívne prvky a javy (TIF, 12 MB)
  4. Návrh R-ÚSES a opatrenia (TIF, 12 MB)

4. Informácie o obchodovaní s ohrozenými druhmi organizmov - CITES nájdete tu

5. Program starostlivosti o prírodnú pamiatku Beliansky potok na obdobie rokov 2016 - 2045 (PDF, 2 MB)

   Prílohy k programu starostlivosti o PP Beliansky potok :

  1. Mapa predmetov ochrany (JPG, 694 kB)
  2. Mapa vlastnícko - uživateľských vzťahov (JPG, 985 kB)
  3. Zoznam vlastníkov, správcov a nájomcov (PDF, 141 kB)

 6. Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Veľké osutrnianske jazero  na obdobie rokov 2019 – 2048 (PDF, 5 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov (28,6 MB) pdf
Schvaľovací protokol Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prešov (262,7 kB) pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prešov (183,2 kB) pdf
P1 - Súčasná krajinná štruktúra (10,8 MB) tif
P2 - Pozitívne prvky a javy (16,3 MB) tif
P3 - Negatívne prvky a javy (12,2 MB) tif
P4 - Návrh RÚSES a opatrenia (11,7 MB) tif
Projekt ochrany navrhovanej prírodnej rezervácie Borsukov vrch - zverejnené 23.02.2015 (1,6 MB) pdf
Program starostlivosti o prírodnú pamiatku Beliansky potok (2016 – 2045) (2,0 MB) pdf
Schvaľovací protokol programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Beliansky potok (510,6 kB) pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Beliansky potok (643,6 kB) pdf
Príloha programu starostlivosti o PP Beliansky potok: Mapa predmetov ochrany (694,2 kB) jpg
Príloha programu starostlivosti o PP Beliansky potok: Mapa vlastnícko - uživateľských vzťahov (984,9 kB) jpg
Príloha programu starostlivosti o PP Beliansky potok: Zoznam vlastníkov, správcov a nájomcov v PP Beliansky potok (141,5 kB) pdf
Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Veľké osutrnianske jazero na obdobie rokov 2019 – 2048 (5,2 MB) pdf
Schvaľovací protokol programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Veľké osturnianske jazero (1,1 MB) pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Veľké osturnianske jazero (48,8 kB) pdf
Program starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Malé jazerá na obdobie rokov 2019 – 2048 (4,8 MB) pdf
Schvaľovací protokol programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Malé jazerá (657,9 kB) pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Malé jazerá (44,7 kB) pdf