Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Zverejnenie správnych konaní podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Nám. mieru 3, 080 01 Prešov  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP3-2020/023321/Sa

19.03.2020

6.5.2020

5 pracovných dní od dňa zverejnenia 

Výrub  drevín  v k.ú. Vyšná Šebastová – stavba R4 Prešov severný obchvat, km 4,3-14,5

OU-PO-OSZP3-2020/022923/Sa

16.03.2020

6.5.2020

5 pracovných dní od dňa zverejnenia 

Výrub  drevín  v k.ú. Fintice – stavba R4 Prešov severný obchvat, km 4,3-14,5

OU-PO-OSZP3-2020/025152/Sa

07.04.2020

6.5.2020

5 pracovných dní od dňa zverejnenia 

Výrub  drevín  v k.ú. Prešov – stavba R4 Prešov severný obchvat, km 4,3-14,5

OU-PO-OSZP3-2020/021217/Sa

03.03.2020

6.5.2020

5 pracovných dní od dňa zverejnenia 

Výrub náletových drevín a krovia v k.ú. Veľký Šariš