Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon")

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Hertník - Kľušovská Zábava II. etapa“, záväzné stanovisko, zverejnené 20.03.2023 (PDF, 158 kB)

„I/77-035 Lenartov most“, záväzné stanovisko, zverejnené 20.03.2023 (PDF, 186 kB)

„Juskova Voľa - chov rýb pre vlastnú spotrebu“, záväzné stanovisko, zverejnené 21.02.2023 (PDF, 160 kB)

„I/15-013 Breznica most M6548“, záväzné stanovisko, zverejnené 15.02.2023 (PDF, 146 kB)

„I/15-013 Breznica most M2590“, záväzné stanovisko, zverejnené 1.02.2023 (PDF, 192 kB)

„I/15 Miňovce Most 15-011A“ „I/15-013 Breznica most M2590“, záväzné stanovisko, zverejnené 1.02.2023 (PDF, 190 kB)

„I/74 Ubľa most 74-042 (M5960)“, záväzné stanovisko, zverejnené 1.02.2023 (PDF, 199 kB)

„Zmena navrhovanej činnosti Lom Kučín“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 555 kB)

„Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 582 kB)

„Plán využívania ložiska povrchovým spôsobom na ložisku nevyhradeného nerastu Orkucany, parcela p. č. C KN 776/1“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 187 kB)

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov “, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 541 kB)

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov Zeocem a. s. “, záväzné stanovisko, zverejnené 21.09.2022 (PDF, 517 kB)