Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Dokumenty na prerokovanie

Prerokovanie návrhov území európskeho významu ( UEV ) - etapa C

 

1. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Horný tok Chotčianky a návrh programu starostlivosti o CHA (prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

2. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Horný tok Výravy a návrh programu starostlivosti o CHA (opätovné prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

3. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Laborec a návrh programu starostlivosti o CHA  (opätovné prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

4. Návrh programu starostlivosti o PP Beliansky potok (prerokovanie podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

5. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Dravčianska stráň   a  návrh programu starostlivosti   o CHA  (prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

6Projekt ochrany Chráneného stromu Prešovský platan (PDF, 4 MB)

7. Návrh projektu ochrany Prírodnej rezervácie Brezové a návrh programu starostlivosti o PR ( prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

8. Projekt ochrany Prírodnej rezervácie Rydošová,  k.ú. Osadné, okres Snina  (prerokovanie podľa § 50 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

9Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Popradské rašelinisko a jej ochranného pásma  

10. Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma

11. Javor v Osturni - návrh zrušenia ochrany chráneného stromu (okr. Kežmarok) (PDF, 2 MB)  

12. Návrh projektu ochrany chráneného stromu Jedľa v Osturni, jún 2021

13. Návrh projektu ochrany chráneného stromu Kyjovský jaseň, apríl 2022 

14. Návrh projektu ochrany chránených stromov Mariášiho lipy, január 2023 

15. Návrh programu starostlivosti o chránený strom Javor v Kamienke, apríl 2023