Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Dokumenty na prerokovanie

Prerokovanie návrhov území európskeho významu ( UEV ) - etapa C

 

1. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Horný tok Chotčianky a návrh programu starostlivosti o CHA (prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

2. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Horný tok Výravy a návrh programu starostlivosti o CHA (opätovné prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

3. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Laborec a návrh programu starostlivosti o CHA  (opätovné prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

4. Návrh programu starostlivosti o PP Beliansky potok (prerokovanie podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

5. Návrh projektu ochrany Chráneného areálu Dravčianska stráň   a  návrh programu starostlivosti   o CHA  (prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

6Projekt ochrany chráneného stromu Prešovský platan (PDF, 4 MB)

7. Opätovné prerokovanie: Návrh projektu ochrany Prírodnej rezervácie Brezové a návrh programu starostlivosti o PR ( prerokovanie podľa § 50 a 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)