Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Informácie MS - koronavírus COVID19

Okres Žilina:
V 17. týždni Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia vykonal verifikáciu nákladov
za testovanie, ktoré prebehlo v dňoch od 23.04.2021 do 26.04.2021. Celkovo bola overená čiastka vo výške 145 700 € pre obce a 14 801,50 € pre firmy, ktoré si náklady uplatnili do dátumu 29.04.2021.
Ďalej prebiehal zber údajov o testovaní v Žilinskom kraji od 26.04.2021 do 02.05.2021.
Počas celého týždňa Odbor krízového riadenia  poskytoval podporu obciam v okrese Žilina, ktoré zabezpečovali testovanie obyvateľstva.
Na obce a existujúce MOM boli v 17. týždni vydané Ag testy v počte:
Ag MOM-ky: 30 000 ks testov,
Obce v okrese Žilina : 18 550 ks testov.
Cez víkend od 30.04.2021 až do 02.05.2021 bolo v okrese Žilina spolu otvorených  42 OM, kde prebiehalo testovanie. Spolu za tieto dni bolo v okrese Žilina na obciach  otestovaných 17 121 osôb, z toho bolo 32 osôb pozitívnych. Za uplynulý týždeň bolo vo firmách otestovaných spolu 5 504 osôb, z toho 8 pozitívnych.
Dňa 27.04.2021 sa uskutočnilo rokovanie určených členov krízového štábu OÚ Žilina (členov Pandemického strediska OÚ Žilina). Riaditeľ RÚVZ Žilina uviedol, že situácia v SR sa vo väčšine ukazovateľov opätovne  zlepšila. Zaočkovaných 1. dávkou vakcíny je viac ako 1,34 mil. obyvateľov a 2. dávkou okolo 350 tis. obyvateľov. Klesá aj počet nových pozitívnych prípadov na PCR alebo Ag testoch, aj počet úmrtí. Na základe toho sa zmierňujú opatrenia prijaté vládou SR a Hlavným hygienikom SR. SR by podľa COVID automatu potenciálne od 2.5.2021 mohla prejsť do ružovej farby, ale nie je isté, či to tak vláda a odborníci schvália.
Situácia sa opäť mierne zlepšila aj v Žilinskom kraji. Poukázal však na skutočnosť, že počty osôb v nemocniciach v kraji nenasvedčujú o výraznejšom  zlepšovaní sa situácie v kraji. Prejavuje sa postupný pokles pozitívne testovaných  pri testovaní PCR aj AG testami v jednotlivých okresoch kraja aj v rámci 7-dňovej incidencie (aktuálne=72). Zaznamenaný bol aj pokles výjazdov ZZS a príjem nových pacientov s COVID-19 do nemocníc v kraji. Upozornil že aj napriek týmto pozitívnym informáciám sme stále kraj s najvyšším počtom zistených nových prípadov pozitivity na COVID -19 (PCR aj Agt.). COVID sa šíri najmä v rodinách, v školách ale aj na pracoviskách (prestávajú sa dodržiavať niektoré  stanovené opatrenia). Majú signály, že niektorí zamestnávatelia nútia zamestnancov prichádzajúcich do styku s klientmi pracovať bez respirátorov (banky, úradnícke posty)  alebo vo výrobných podnikoch pracujú aj pozitívni bezpríznakoví zamestnanci. V okrese Žilina sa po minulotýždňovom testovaní zhoršili výsledky obcí: Kunerad (46 pozitívnych), Fačkov a Malá Čierna.
Situácia sa mierne zhoršila v počte uzavretých alebo čiastočne uzavretých škôl v kraji – 
k 9 z predchádzajúceho obdobia pribudlo ďalších 7 škôl (tried). Školy a školské zariadenia
sa v jednotlivých okresoch uvádzajú do prevádzky podľa nového rozhodnutia MŠ SR, resp. podľa školského COVID automatu. Naďalej je potrebné v školách a predškolských zariadeniach   dôsledne kontrolovať negatívne testy na COVID-19 sprevádzajúceho zákonného zástupcu, personálu škôl i žiakov od stanovených ročníkov.  Poukázal aj na nesúlad nového uznesenia vlády SR s platným COVID automatom.
Okres Dolný Kubín:
v 17. týždni 2021: 
Okres Dolný Kubín zaradení v rámci COVID automatu  od 03.05.2021 ako červený okres. Opäť prebehlo skríningové testovanie obyvateľstva, obce vytvorili  19 odberových miest. Súčasne fungovalo 14 MOM a testovanie v 4 firmách.
OÚ zabezpečoval  činnosti spojené so zásobovaním, logistikou a prerozdeľovaním AG testov (kraj-okres-obce), spolupráca s mestami a obcami pri vytváraní odberných miest spracovanie harmonogramu distribúcie AG testov, spracovanie harmonogramu s kontaktnými údajmi na všetky vytvárané OM v okrese,  pravidelný zber dát za okres.
v rámci testovania v období od 30.04.2021 do 02.05.2021  bolo  v OM zriadených obcami otestovaných  5149/2 osoby,  cez firmy testovaných 568/1 osoby. Školy samostatne netestovali.
Mimoriadna situácia – zosuv skalného brala – Skalka, obec Bziny naďalej trvá. Cesta III/25 úplne uzatvorená, uzatvorenie platí aj pre záchranné zložky. Stanovená obchádzková trasa cez Oravský Podzámok. Firma M-Silnice SK pokračuje v sanačných prácach podľa projektovej dokumentácie.
Opatrenia vykonané Dolnooravskou nemocnicou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín.
v 17. týždni 2021  – upravená reprofilizácia na 40+2 lôžka na COVID, 40 s funkčným centrálnym rozvodom kyslíka, 2 OAIM.   Výrazný pokles   hospitalizovaných pacientov pozitívnych na COVID-19, k 30.04.2021 obsadených 6 lôžok, z toho 1 vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu, 0 zamestnancov pozitívnych  na COVID19.
OR PZ Dolný Kubín:
v 17. týždni 2021 –  bezpečnostná situácia stabilizovaná. Celkovo zistených (týždeň/celkovo): správny delikt (prevádzky) 0/10, porušenie karantény 0/15, používanie rúšok 1/613, porušenie zákazu vychádzania 6/423.  Celkovo bolo vykonaných 172/4653 kontrol, v uvedenom týždni vykonané značné množstvo kontrol v súvislosti s opatreniami proti zamedzeniu šírenia COVID-19, 172 preverení bolo nepotvrdených.
RÚVZ Dolný Kubín:
v 17. týždni 2021 – situácia stabilizovaná, od 03.05.2021 okres Dolný Kubín a  okres Námestovo zaradené v rámci COVID semaforu ako červené okresy, okres Tvrdošín ako bordový okres.
Okres Liptovský Mikuláš:
Od 10.09.2020 je okres Liptovský Mikuláš zaradený do oranžovej zóny (oranžový semafor).
Od 01.10.2020 je okres Liptovský Mikuláš zaradený do červenej zóny.
odbor krízového riadenia v 17. týždni zabezpečoval úlohy, spojené s prípravou testovania obyvateľstva                   na prítomnosť ochorenia COVID-19, pre subjekty vykonávajúce testovanie,
zabezpečovanie činností spojené so zásobovaním, logistikou a prerozdeľovaním AG testov (kraj-okres-obce),
spolupráca s mestami a obcami pri vytváraní odberných miest, zabezpečenie distribúcie AG testov, spracovanie harmonogramu distribúcie AG testov, spracovanie harmonogramu s kontaktnými údajmi na všetky vytvárané OM v okrese,  pravidelný zber dát za okres,
distribúcia AG testov na mobilné odberové miesta v okrese, pre obce, mestá, školy, Sharepoint logistika testov,
pravidelné denné nahlasovanie výsledkov testovania,
zabezpečovanie AG testov pre podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečovali testovanie svojich zamestnancov,
zabezpečovanie logistického informačného toku medzi jednotlivými zainteresovanými zložkami,
verifikácia nákladov vynaložených na skríningové testovanie obyvateľov obcami, mestami a firmami,
objasňovanie vo veci priestupkov COVID-19.
Okres Martin:
Okres Martin PCR – od 12.3.2020 10.441 osôb infikovaných, teraz 507 osôb v karanténe.
Okres Martin AG – od 16. 11. 2020 5.389 osôb pozitívnych a  490 osôb v karanténe.
Zabezpečenie testovania obcí, škôl a firiem v dňoch 30. 4.- 3. 5. 2021.
Okres Bytča:
Výsledky testovania 30.04 -02.05.2021: 6039 otestovaných, 17 pozitívnych.
Okres Kysucké nové Mesto:
Materiálno – technické zabezpečenie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 MOM, ktoré realizovali MOM, miestna samospráva 8x v územnom obvode OÚ Kys. N. Mesto v období od 01.05.2021 do 02.05.2021.
Okres  Ružomberok:
Od 29.4.2021 je predĺžený núdzový stav o ďalších 30 dní.
V týždni od 26.04. 2021 do 02.05.2021 prebehlo celoplošné testovanie obyvateľstva Slovenska .
Testovanie prebehlo na 22 odberných miestach v rámci celého okresu v 17 obciach a meste. Neboli hlásené žiadne problémy ani nedostatky.
V Ružomberku prebieha stále celotýždňové testovanie, ktoré zabezpečuje MZ SR,  vykonávajú ho už len 4 MOM.
Okres Turčianske Teplice:
Okresný úrad Turčianske Teplice zabezpečoval v súčinnosti s obcami okresu Turčianske Teplice testovanie obyvateľstva.
Okresný úrad Turčianske Teplice zabezpečoval doplnenie testovacích setov pre zriadené MOM.
Okresný úrad Turčianske Teplice verifikoval náklady a pripravoval platobné príkazy na urýchlené refundovanie vzniknutých nákladov v súvislosti s celoplošným skríningom.
Okresný úrad Turčianske Teplice vykonával monitoring vývoja situácie a zabezpečoval informačný tok s obcami okresu v súvislosti s prijímanými novými opatreniami COVID-19.
Okres Tvrdošín:
V priebehu 17. týždňa, t. j. v období od 26. 04. – 02. 05. 2021 sa konalo pre obyvateľov a  zamestnancov školských, predškolských zariadení okresu Tvrdošín  následné skríningové testovanie a to v obciach  -  Hladovka,  Liesek, Nižná,  Podbiel,  Vitanová, Zuberec  a v mestách – Tvrdošín a Trstená; HNsP Trstená, Panasonic IDS s. r. o. Trstená; EDM s. r. o. Nižná; TEMPO KONDELA s. r. o. Tvrdošín a HYDAC Electronic, s. r. o. Tvrdošín a v  ďalších siedmich MOM zazmluvnených MZ SR. Príslušníci PZ SR  vypomáhali pri zabezpečovaní verejného poriadku počas celého testovania. Na základe požiadavky OÚ Tvrdošín bola poskytnutá výpomoc príslušníka OS SR v obci  Podbiel
dňa  27. 04. 2021 bolo vykonané vyrozumenie o prijatí uznesenia vlády SR č. 215 zo dňa  26. apríla 2021 o predĺžení núdzového stavu. Vyrozumení boli starostovia obcí a primátori miest a členovia BRO Tvrdošín. Písomné hlásenie o vyrozumení bolo zaslané e-mailom na OKR OÚ Žilina
Celková bezpečnostná situácia v rámci služobného obvodu OO PZ
Tvrdošín:
Obvodné oddelenie PZ v Tvrdošíne v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom za 17. týždeň sa zistili v súvislosti  s COVID 3 protiprávne konanie pri dodržiavaní zákaz vychádzania  (týždeň/celkovo 5/78), 1 protiprávne konanie pri dodržiavaní používanie rúška  (týždeň/celkovo 1/67).
§ 57/33a zákona č. 355/2007 Z.z. - správny delikt (prevádzky) 0/1
Porušenie karantény § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. - priestupok (karanténa osoby) 0/3.
Používanie rúšok § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. - priestupok 1/10.
Preverenia oznámení k opatrením COVID 19, ktoré boli nepotvrdené :
Celkovo 36/1162 preverení, z toho 36/1195 prevádzky, používanie rúšok 0/0,  0/33 karanténa, svadby 0/10, zákaz vychádzania 0/0
V hodnotenom týždni nebol Obvodným oddelením Policajného zboru Tvrdošíne v súvislosti s COVID 19 preverený  žiadny podnet od občanov a taktiež v tejto súvislosti nebolo služobnou činnosťou žiadne protiprávne konanie zistené.
Celková bezpečnostná situácia v rámci služobného obvodu OO PZ Trstená:
Za 17. týždeň bola hlásená v služobnom obvode OO PZ Trstená jedna svadba, v súvislosti s tým neboli zistené žiadne porušenia súčasne platných opatrení. Neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti. Porušenia opatrení v súvislosti s výkonom cirkevných bohoslužieb zistené neboli. Bezpečnostná situácia je stabilizovaná v rámci opatrení COVID 19.
Obvodné oddelenie PZ v Trstenej v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom za 17. týždeň zistilo v súvislosti  s COVID-19 protiprávne konanie pri dodržiavaní nosenia rúšok v 4 prípadoch, priestupky vyriešené v blokovom konaní na sumu celkom na 40,-€. Pri dodržiavaní karantény, pri zhromažďovaní sa občanov, otvorení prevádzok protiprávne konanie zistené nebolo.
V súlade s uznesením vlády SR č. 215/2021 a č. 229/2021 bol kontrolovaný zákaz vychádzania v 151 prípadoch, z toho bolo porušenie zistené v 3 prípadoch, priestupky vyriešené v blokovom konaní na sumu 30,-€.
V službe súvisiacej s opatreniami pri vstupe do SR postupované v súlade s aktuálne platnou vyhlášku ÚVZ č. 195/2021, bez nedostatkov. Hraničný prechod Suchá Hora – Chocholow uzavretý, občasný monitoring. V Suchej Hore dochádza sporadicky k posúvaniu betónových panelov, ktoré zabraňujú prejazdu hraničným prechodom, v súčinnosti so Slovenskou správou ciest urýchlene upravované do potrebného stavu. 
Preverenia oznámení 17. týždeň k opatreniam COVID 19, ktoré boli nepotvrdené :
Celkovo :  191 preverení, z toho 0 x karanténa, 2 x rúška, 41 prevádzky, 148 x zákaz vychádzania
Preverenia oznámení 17. týždeň k opatreniam COVID 19, ktoré boli potvrdené :
Celkovo :  7 preverení, z toho 0 prevádzky, 4 používanie rúšok (blokové konanie 4/40€), 0 karanténa, 3 zákaz vychádzania (blokové konanie 3/30€) .
V 17. týždni nebol Obvodným oddelením Policajného zboru Trstená v súvislosti s COVID 19 preverený žiaden podnet od občana.
Okres Námestovo:
K 03. 05. 2021 je situácia v okrese Námestovo dobrá. Celkový počet pozitívnych prípadov (PCR test) je 3204. Bezpečnostná situácia v okrese Námestovo je stabilizovaná. Zo strany polície bolo 83 preverení (prevádzky), 4 priestupky za nedodržiavanie povinnosti používania rúška, 2 priestupky za porušenie zákazu vychádzania. Cez plošné testovanie, ktoré v okrese Námestovo prebiehalo od 26. 04. 2021 – 02. 05. 2021, bolo pretestovaných 17707 obyvateľov antigénovými testami, z toho 81 pozitívnych. Celkový percentil je 0,46%.
Okres Čadca:
Vydané podklady pre obce a mestá, pre zamestnávateľov a obyvateľov v okrese Čadca,
Stanovené režimové opatrenia pre zamestnancov okresných úradov pri vybavovaní náležitostí obyvateľstva,
monitorovanie situácie ohľadom COVID-19 na území okresu Čadca
počet potvrdených prípadov – 7012,
zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu Čadca – 23.03 2021,
zasadnutie krízového štábu – 16.04.2021.
Dňa 28.4.2021 zasadal KŠ Nitra k epidemiologickej situácii v okrese Nitra a tiež k testovaniu 30.4.-2.5.2021.
Testovanie sa uskutočnilo približne v  polovici obcí Nitrianskeho kraja. Od 3.5.2021 sa okresy Levice a Šaľa  nachádzajú v  červenej farbe a okresy Komárno, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce sú v svetločervenej farbe COVID automatu. Zamestnanci odborov KR OÚ Nitrianskeho kraja poskytovali obciam nepretržitú pomoc a spoluprácu telefonicky a prostredníctvom e-mailov a  zabezpečovali všetky úlohy spojené s testovaním.
Antigénové testy pre dobrovoľné testovanie obyvateľstva boli distribuované na základe požiadaviek zriadených mobilných odberových miest.
Zamestnanci odborov KR OÚ Nitrianskeho kraja sumarizujú každý týždeň žiadosti na preplatenie výdavkov za testovanie pre obce a firmy v okrese a zasielajú podklady na CP Nitra.   Všetky odbory KR riešia priestupky.
03.05.2021: Dňa 27.04.2021 bolo vykonané vyrozumenie podľa plánu vyrozumenia v zmysle smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob  vyrozumenia o vypovedaní vojny,  vyhlásení  vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa  teroristického ohrozenia na území  Slovenskej republiky. ( Uzneseníe vlády SR č.215 zo dňa 26.04.2021) o predlžení núdzového stavu na obdobie o 30 dní na celom území SR s účinnosťou od 29.04.2021. Naďalej sa realiujú opatrenia v súvislosti s víkendovým testovaním v mestách a obciach okresu v zmysle projektu „ Zachráňme spolu životy  a Covid Automat
Banská Bystrica
03.05.2021: Dňa 26. apríla 2021 sumarizácia žiadostí a nákladov obcí vynaložených na celoplošné skríningové testovanie obyvateľstva (XIV. kolo) z dôvodu ochorenie COVID – 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 v dňoch 21.  – 27. apríla 2021. Sumárny prehľad výdavkov zaslaný Centru podpory Banská Bystrica dňa 26. apríla 2021.
03.05.2021: dňa 27. 04. 2021 a 30. 04. 2021 bolo z OÚ BB prevzatých 18 000 ks Ag testov (SD Biosensor) pre testovanie obcí okresu a subjektov. Zabezpečovanie Ag testovania v obciach a podnikoch od 27.04.2021 až  02.05.2021 v okrese.
03.05.2021:  v čase od 26. 04. 2021 do 02. 05. 2021, prebiehalo v okrese skríningové testovanie obyvateľstva – operácia „COVID AUTOMAT“. Dňa 28. 04. 2021 bolo zaslané e-mailom na obce Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 215/2021 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
03.05.2021: v okrese Lučenec bolo v 17. týždni potvrdených 46 nových prípadov výskytu ochorenia COVID-19 (PCR testy), v okrese Lučenec sa uskutočnilo v 17. týždni ďalšie skríningové testovanie  „ Zachráňme spolu životy“ v 17 obciach okresu Lučenec, situácia v okrese Lučenec sa naďalej sa monitoruje 
03.05.2021: v 17. týždni 2021 OU pracoval na zabezpečení  testovania obyvateľstva Ag. testami. Usmerňoval mestá obce a zabezpečoval zber údajov z testovania.  Zabezpečenie vyčíslenia nákladov obcí a firiem  na testovanie Okresný úrad  vyskladňoval  odberné sety  pre obce mesta a  MOM v okrese.
Opatrenia sa plnia. Ag testy . odhalili na OM obcí v okrese  za 17 týždeň  9  pozitívnych,  4313  testovaných mimo MOM. Firmy netestovali, budú tento týždeň.  PCR testy odhalili v okrese  za 17 týždeň 9  pozitívnych
Od 1.4.2021 v okresnom meste Žarnovica nie je MZ zriadená ani jedna MOM. Jediná v okrese je MOM IRS Nová Baňa. Od 5.4.2021 sa v meste Žarnovica  testuje pod záštitou MESTA a MOM IRS Nová Baňa.