Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

JPÚ Brodské

Pozemkové úpravy / JPU Brodské

  

  

06/11/14

Projekt jednoduchých pozemkový úprav v k.ú. Brodské je schválený rozhodnutím č.j.:R-4/P/2014/001876/RNS-schválenie/SRN z 4.11.2014, zverejneným Verejnou vyhláškou č.32/2014.

Vyhláška č. 32/2014 (PDF, 3 MB)

06/11/14

Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkový úprav v k.ú. Brodské je oznámené Verejnou vyhláškou č.33/2014 z 6.11.2014 č.j.:R-5/P/2014/001893/nariadenie vykonania JPÚ/SRN.

Vyhláška č. 33/2014 (PDF, 6 MB)

12/09/14

Projekt Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.26/2014 č.j.:P/2014/001893/RNS/SRN z 9.9.2014

Verejná vyhláška (PDF, 2 MB)   Kombinatorium (PDF, 2 MB)   RNSa_A_parcely Z11 (PDF, 132 kB)   RNSa_B1 vlastníci Z12 (PDF, 125 kB)   RNSa_B2 vlastníci Z13 (PDF, 62 kB)   RNSc_výpis TUC 0 Z15 (PDF, 587 kB)   RNSc výpis TUC 1 Z15 (PDF, 18 kB)   RNSc výpis TUC 2 Z15 (PDF, 106 kB)   RNSc výpis TUC 3 Z15 (PDF, 323 kB)   Umiestňovací plán (PDF, 1 MB)

04/03/14

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské  

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské  boli schválené Verejnou vyhláškou č.08/2014 č.j. :R-1/P/2014/00050/VZFUU/SRN z 3.3.2014.

Verejná vyhláška č. 08/2014 (PDF, 3 MB)

04/03/14

Zásady pre  umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské  

Zásady pre  umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské  boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.07/2014 č.j. :R-4/P/2014/00050/ZUNP/SRN z 28.2.2014.

Verejná vyhláška č. 07/2014 (PDF, 2 MB)   ZUNP (PDF, 2 MB)  Grafická časť ZUNP (PDF, 816 kB)

28/01/14

Pozvánka na zasadnutie Zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské.

Verejná vyhláška 05/2014 (PDF, 1 MB)  Písomná časť ZUNP (PDF, 1 MB)  Grafická časť ZUNP (PDF, 839 kB)

20/01/14

Register pôvodného stavu Projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské  .

Register pôvodného stavu Projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské  je schválený Verejnou vyhláškou č.4/2014 z 20.1.2014 č.j. R-4/P/2014/00050/RPS.

Vyhláška 04/2014 (PDF, 2 MB)

14/01/14

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské sú zverejnené Verejnou vyhláškou č.2/2014 č.j. P/2014/000050/VZFUU/SRN z 13.1.2014

Verejná vyhláška č. 2/2014 (PDF, 2 MB)  Technická správa VZFUU (PDF, 1 MB)  VZFUU Mapa (PDF, 744 kB)

 

Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské

Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.17/2013 z 14.11.2013  č.j. R-3/P/2013/00055/RPS/SRN

Vyhláška č. 17/2013 (PDF, 1 MB)

05/09/13
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Brodské je zvolané Verejnou vyhláškou č.10/2013 z 5.9.2013 č.j.S/2013/00371/SRN

Verejná vyhláška č. 10/2013 (PDF, 1 MB) Návrh stanov účastníkov projektu JPÚ (PDF, 39 kB)

06/08/13
Povolenie JPÚ v k.ú. Brodské

Jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Brodské sú povolené v zmysle rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Senici č.j.R-2/S/2013/00371/SRN z 1.8.2013 Verejnou vyhláškou č.8/2013

Verejná vyhláška č. 8/2013 (PDF, 4 MB)  Grafický prehľad parciel  v obvode Brodské (PDF, 148 kB)  Zznam parciel v obvode JPÚ Brodské (PDF, 5 kB)

29/05/13
Nariadenie prípravného konania

Obvodný pozemkový úrad v Senici nariadil Verejnou vyhláškou č.4/2013 č.j S/2013/00371/SRN z 24.5.2013 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské

Verejná vyhláška č. 4/2013 (PDF, 1 MB)  Príloha k verejnej vyhláške č. 4/2013 (PDF, 844 kB)  Zoznam parciel JPÚ (PDF, 412 kB)

 

(PDF, 2 MB)