Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Návrh pánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na obdobie 2021-2027

Návrh pánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na obdobie 2021-2027 (PDF, 579 kB)

Prílohy :

Príloha č. 1   Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v SR v členení podľa obcí (XLS, 289 kB)

Príloha č. 2   Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov (XLS, 289 kB)

Príloha č. 3   Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v členení po okresoch (XLS, 289 kB)

                   a podľa územnej pôsobnosti vodárenských spoločností (XLS, 289 kB)

Príloha č. 4   Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2021 - 2027 - kanalizácie (XLS, 66 kB)

Príloha č. 5   Priority kanalizačných systémov  v SR na prechodné obdobie do roku  2027 (XLS, 342 kB)