Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Trnava
Všeobecná vnútorná správa
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrej Vanderflit
telefón: 033/5564271
fax: 033/5513390
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

 

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, že žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa bude konať dňa 21.01.2023 (pre občanov, ktorí sú v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19) sa prijímajú na Okresnom úrade  Trnava, Kollárova 8, 917 01  Trnava, na telefónnych číslach:

 

033 55 64 276 alebo 033 55 64 271.

 

Žiadosť možno podávať telefonicky v lehote od 16.01.2023 do  20.01.2023, v čase úradných hodín Okresného úradu  Trnava:

Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8:00 – 15:00

                   Streda:              8:00 – 17:00

                   Piatok:               8:00 – 12:00 hod.

 

Pri požiadaní  je nutné uviesť:

-          titul, meno,

-          priezvisko,

-          rodné číslo,

-          trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica, číslo domu,

-          informáciu, či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,

-          číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a

-          adresu, kde sa volič bude zdržiavať.

Ak žiadateľ žije v domácnosti s viacerými voličmi, celá domácnosť je v karanténe a má právo požiadať o príchod špeciálnej volebnej komisie a umožniť hlasovať do špeciálnej prenosnej schránky pre všetkých členov domácnosti, ktorí v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov. V tomto prípade žiadateľ je povinný uviesť všetky horeuvedené údaje za členov domácnosti. 

Náplň činností (PDF, 316 kB)

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sú povinné v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2021 a ročnú účtovnú závierku za rok 2021  do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla 2022.

 

Neinvestičné fondy sú povinné v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2021  a ročnú účtovnú závierku  za rok 2021 do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla 2022.