Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Trnava
Všeobecná vnútorná správa
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrej Vanderflit
telefón: 033/5564271
fax: 033/5513390
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie pre územný obvod Okresného úradu Trnava

 

V zmysle § 47 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb - do 21. augusta 2023 do 24:00 hod.

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Spôsob doručenia:

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu: TA.13G4@KK.SKAF3PYLD@

 

 

 

Adresa pre doručenie oznámenia v listinnej podobe:

 

Okresný úrad Trnava

 

Ing. Martin Turčan - prednosta

 

Kollárova 8

 

917 01 Trnava

 

 

 

Náplň činností (PDF, 316 kB)

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sú povinné v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2021 a ročnú účtovnú závierku za rok 2021  do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla 2022.

 

Neinvestičné fondy sú povinné v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2021  a ročnú účtovnú závierku  za rok 2021 do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla 2022.