Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

  

POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

Projekty jednoduchých pozemkových úprav:

 

 • PPÚ Bešeňová:

 1. Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav Bešeňov-grafika (PDF, 720 kB)
 2. Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav Bešeňová (PDF, 204 kB)
 • PJPU Lisková:

 1. Nariadenie konania o začatí pozemkový úprav - Lisková (PDF, 419 kB)
 2. Hranica obvodu PJPU-Lisková (PDF, 742 kB)
 3. Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-rozhodnutie (PDF, 4 MB)
 4. Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-mapa (PDF, 756 kB)
 • PJPU Komjatná - Studničná:

 1. Nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)
 2. Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav Komjatná - Studničná (PDF, 900 kB)
 3. Zvolanie zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 426 kB)
 4. Stanovy zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná-návrh (PDF, 188 kB)
 5. Rozhodnutie o zmene obvodu-PJPÚ Komjatná-Studničná (PDF, 716 kB)
 6. Register pôvodného stavu v obvode PJPU Komjatná - Studničná (PDF, 210 kB)
 7. Register pôvodného stavu v obvode PJPU Komjatná - Studničná-mapa (PDF, 117 kB)
 8. Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 390 kB)
 • PJPU Valaská Dubová:

 1. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)
 2. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav-mapa (PDF, 841 kB)
 3. Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav-Valaská Dubová-Brestová (DOC, 61 kB)
 4. Zvolanie ZUPU PJPÚ Valaská Dubová-Brestová (DOC, 73 kB)
 5. Rozhodnutie o zmene obvodu JPU VD Brestová ZOPJPU (PDF, 141 kB)

 

 • PJPU Ružomberok - Nad Dielcom:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU - §8 zák. č.330/1991 Zb. (PDF, 620 kB)
 2. Príloha-mapa obvodu PJPU (PDF, 359 kB)
 3. Zvolanie ust.zhr. ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom; verejná vyhláška (PDF, 1 MB)
 4. Príloha - návrh stanov ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom
 5. PJPU Ružomberok – Nad Dielcom-rozhodnutie o zmene obvodu (PDF, 655 kB)
 6. Verejná vyhláška zvolanie ZUPU Dielec_2 (PDF, 497 kB)
 7. Register pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom (PDF, 208 kB)
 8. Návrh VZFU-Ružomberok na Dielcom;verejná vyhláška (PDF, 591 kB)
 9. VZFUU-Ružomberok nad Dielcom (PDF, 7 MB)
 10. Rozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)
 11. Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)
 12. Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

  

 • PJPU Ružomberok - Hríby:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU -  §8 zák.č.330/1991 Zb. (PDF, 250 kB)
 2. Príloha-mapa obvodu PJPU (PDF, 1 MB)
 3. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Ružomberok - Černová Hríby; verejná vyhláška  (PDF, 1 MB)
 4. Príloha - návrh stanov ZUPU Ružomberok - Černová Hríby (PDF, 57 kB)
 5. Ružomberok_Hríby_PÚ_2018_000996_13O_ZOPJPÚ_01 (PDF, 686 kB)
 6. Ružomberok_Hríby_PÚ_2018_000996_13O_ZOPJPÚ_02 (PDF, 709 kB)
 7. Upovedomenie_o_oprave_chyby_k_2018_000996_13O_ZOPJPU_01 (PDF, 66 kB)
 8. Upovedomomenie_o_podanom_opr_prostriedku2 (PDF, 350 kB)
 9. Rozhodnutie o zmene obvodu
 10. Rozhodnutie o ustanovení znalca PJPU (PDF, 216 kB)
 11. RPS-PJPU Ružomberok-verejná vyhláška (PDF, 128 kB)
 12. RPS-PJPU Ružomberok-grafická časť (PDF, 530 kB)
 13. Verejná vyhláška_Zverejnenie VZFU Ružomberok Hriby (PDF, 332 kB)
 14. Rozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok_Hriby (PDF, 7 MB)

 

 •  PPU Likavka – Paračka:

 1. Rozhodnutie o povolení PPU Likavka - Paračka (PDF, 1 MB)
 2. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Likavka - Paračka; verejná vyhláška (PDF, 518 kB)
 3. Príloha - návrh stanov ZUPU Paračka - Likavka (PDF, 46 kB)
 4. RPS - PPU Likavka Paračka; zverejnenie; verejná vyhláška (PDF, 231 kB)
 5. Príloha - mapa RPS – PPU Likavka Paračka; zverejnenie (PDF, 291 kB)
 6. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods.5 zák.č. 330/1991 Zb. (PDF, 1 MB)
 7. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods.5 zák.č. 330/1991 Zb. - 2 (PDF, 377 kB)
 8. VZFU Likavka - Paračka;zverejnenie (PDF, 683 kB)
 9. Rozhodnutie o schválení VZFU v PPU Likavka-Paračka (PDF, 780 kB)
 10. Prehľadná situácia navrhnutých SZO a VZO (PDF, 490 kB)
 11. Mapa návrhu funkčného usporiadania územia (PDF, 493 kB)
 12. Technická správa (PDF, 12 MB)
 13. Opravu chyby rozhodnutia o povolení pozemkových úprav Likavka – Paračka (PDF, 858 kB)
 14. Rozhodnutie o zmene obvodu-PJPÚ Likavka-Paračka (PDF, 361 kB)
 15. Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav Likavka - Paračka (PDF, 252 kB)
 16. Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav Likavka - Paračka; oznámenie o platnosti (DOC, 102 kB)
 17. Verejná vyhláška - Zverejnenie RP_RNS_PJPU Likavka Paračka (PDF, 756 kB)
 18. Likavka umiestňovací plán A2 (PDF, 201 kB)

 

 •   PJPU Ludrová – Pod Čerenami:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU_Ludrová - Pod Čerenami (PDF, 2 MB)
 2. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Ludrová - Pod Čerenami; verejná vyhláška (PDF, 1 MB)
 3. Príloha - návrh stanov ZUPU Ludrová – Pod Čerenami (PDF, 61 kB)
 4. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods. 5 zák.č.330/1991 Zb. (PDF, 583 kB)
 5. Register pôvodného stavu v obvode PJPÚ Ludrová - Pod Čerenami;verejná vyhláška (PDF, 198 kB)
 6. Register pôvodného stavu v obvode PJPÚ Ludrová - Pod Čerenami-mapa (PDF, 161 kB)
 7. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PJPU Ludrová - Pod Čerenami (PDF, 525 kB)
 8. Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)
 9. PJPU Ludrová - Pod Čerenami (PDF, 7 MB)
 10. Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ludrová - Pod Čerenami;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

 

 • PPU Liptovské Revúce - Nižný Bán

 

 • PPU Komjatná - Panská lúka

 

 

Projekty pozemkových úprav:

 

 

 

Register združení účastníkov pozemkových úprav:

ZUPU Likavka - Paračka

- Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Liptovská Osada:

Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Liptovská Štiavnica:

Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Kalameny:

- Register združení účastníkov PÚ (PDF, 36 kB)

ZUPU Martinček:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 442 kB)

 ZUPU Liptovské Revúce - Nižný Bán:

- Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Komjatná - Panská lúka:

Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Ludrová - Nad Čerenami:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 35 kB)

ZUPU Ružomberok - Černová Hríby:

- (dosiaľ nezaregistrované)

ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom:

- (dosiaľ nezaregistrované)

 

 

REGISTRE OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV - ROEP

 •  Liptovská Lúžna

Rozhodnutie o schválení diela ROEP Liptovská Lúžna (PDF, 478 kB)