Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja - Vlastný materiál (PDF, 544 kB)

Prílohy :

Príloha č. 1 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v SR v členení podľa obcí (XLS, 245 kB)

Príloha č. 2 Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti aglomerácií (XLS, 245 kB)

Príloha č. 3 Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v členení po okresoch a podľa územnej pôsobnosti vodárenských spoločností (XLS, 245 kB)

Príloha č. 4 Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2007 - 2013 - kanalizácie (XLS, 41 kB)

Príloha č. 5  Priority kanalizačných aglomerácií v SR na prechodné obdobie do roku 2010 (XLS, 291 kB)

Grafy :

Graf č. 1      Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu (XLSX, 18 kB)

Graf č. 3      Podiel odvádzanej odpadovej vody vodárenskými spoločnosťami a obcami (XLSX, 23 kB)