Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja - Vlastný materiál (PDF, 634 kB)

Prílohy :

Príloha 1:   Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podľa okresov (PDF, 131 kB)

Príloha 2:   Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa vodárenských spoločností (XLS, 61 kB)

Príloha 3:   Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom (XLS, 39 kB)

Príloha 4:   Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa krajov (XLS, 42 kB)

Príloha 5:   Vodné zdroje navrhované na vyradenie             (XLS, 56 kB)

Príloha 6:   Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou (XLS, 106 kB)

Príloha 7:   Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody (XLS, 83 kB)

Príloha 8:   Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu (XLS, 78 kB)

Príloha 9:   Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie (XLS, 47 kB)

Príloha 10: Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností (PDF, 210 kB)

Príloha 11: Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou (XLS, 98 kB)

Príloha 12: Prehľad všetkých obcí Prešovského kraja podľa okresov, problémy vo vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2015 (XLS, 168 kB)

Grafy :

Graf 1:       Podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov z celkového počtu obyvateľov (XLSX, 17 kB)

Graf  4:      Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu (XLSX, 18 kB) 

Mapové prílohy :

 č. 4            Nadradené vodárenské sústavy (PDF, 462 kB)