Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti prostredníctvom phishingu alebo pharmingu

18. 02. 2009

V poslednom období boli spravodajskou jednotkou finančnej polície opätovne zaregistrované prípady, keď slovenskí občania, ale aj cudzí štátni príslušníci, prepožičali za odmenu svoje bankové účty, ktoré si v mnohých prípadoch zriadili práve za účelom prijatia zväčša zahraničných platieb od im neznámych osôb. V mnohých prípadoch slovenskí občania deklarujú, že u prijatých platieb sa jedná o ich vlastné finančné prostriedky. Prijaté platby následne prevádzajú na iné účty, resp. vyberajú v hotovosti a vkladajú na ďalšie účty, z ktorých sú následne tieto finančné prostriedky prevádzané na ďalšie zahraničné bankové účty. Títo prostredníci často využívajú na prevody finančných prostriedkov do zahraničia peňažné transferové služby.

Finančné prostriedky, ktoré sú poukazované na účty zo zahraničia zväčša pochádzajú z rôznych internetových podvodov, resp. sa jedná o tzv. phishing alebo pharming. Ide o pomerne jednoduché podvody voči dôverčivým používateľom internetu a internetbankingu, od ktorých sú pod rôznymi zámienkami vylákané prístupové kódy k ich bankovým účtom, resp. prípady, keď sú používatelia internetbankingu presmerovaní na falošnú stránku.

Peniaze z trestnej činnosti sú takto pomerne zložitým spôsobom za využitia minimálne jednej hotovostnej operácie prevádzané preto, aby bol zakrytý pôvod takto nadobudnutých finančných prostriedkov v trestnom čine a zároveň zmarené ich zaistenie na účely trestného konania. Konečný príjemca takto získaných finančných prostriedkov ich deklaruje ako bežnú platbu zo zahraničia, platbu za tovar, resp. vrátenie pôžičky.

V tejto súvislosti treba upozorniť všetkých občanov, aby sa nepodieľali na takýchto transakciách, nakoľko by sa mohli dopúšťať legalizácie príjmov z trestnej činnosti a polícia v súčasnosti disponuje účinnými nástrojmi na zistenie ich identity.