Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Rodičovský dôchodok

Dňa 1. 7. 2023 nadobúda účinnosť novela zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v rámci ktorej sa  mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov upravujúci podmienky rodičovského dôchodku pre rodičov detí, ktoré sú/boli v rámci Ministerstva vnútra SR policajtmi, hasičmi alebo horskými záchranármi.

 

Komu vzniká nárok?

1. Rodičovi, ktorý je poberateľ starobného dôchodku.

2. Rodičovi, ktorý je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

3. Rodičovi, ktorý je poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

4. Rodičovi, ktorý je poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

(poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku).

5. Rodičovi policajta alebo bývalého policajta (policajt), ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom, ako aj 

6. fyzickej  osobe, ktorá vychovala policajta, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

a tento policajt mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečeniev roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.


O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

Podanie vyhlásenia

Vyhlásenie oprávnenej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok (PDF, 516 kB)

  • policajt v aktívnej službe podáva výlučne elektronicky prostredníctvom portálu SAP.
  • bývalý policajt podáva písomne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia personálnych a sociálnych činností
odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2
812 72  Bratislava

K vyhláseniu je potrebné priložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (PDF, 188 kB).