Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Kontakt

OSOBNE:

Sídlo úradu je v Bratislave na Šancovej ulici č. 1.
Stránkové dni:

PONDELOK AŽ PIATOK   od 8.00-11.00  

V inú dobu len na základe predvolania, resp. osobného dohovoru.


TELEFONICKY (pre informácie a upresnenia)

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK - v 8.00 -12.00 a 13.00 -14.00 hod.
PIATOK -  8.00 -12.00 hod.


PÍSOMNE:

Adresa:
Ministerstvo vnútra SR
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Je dôležité, aby klienti v žiadostiach, oznámeniach, odvolaniach a v ďalších písomných podaniach adresovaných úradu uvádzali číslo dôchodkového spisu, ktoré je totožné s číslom rozhodnutia o priznaní dávky, rodné číslo a presnú adresu trvalého pobytu.


TELEFONICKY (Má len informatívny a upresňujúci charakter).

Odbor sociálneho zabezpečenia

Šancová 1, Bratislava
Telefón 09610 568 01
Fax 09610 568 09