Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Kontakt

OSOBNE:

Sídlo úradu je v Bratislave na Šancovej ulici č. 1.
Stránkové dni:

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK v čase 8.00-12.00 a 13.00-14.00 hod.
PIATOK                          v čase 8.00-12.00 hod.

V inú dobu len na základe predvolania, resp. osobného dohovoru.


PÍSOMNE:

Adresa:
Ministerstvo vnútra SR
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Je dôležité, aby klienti v žiadostiach, oznámeniach, odvolaniach a v ďalších písomných podaniach adresovaných úradu uvádzali číslo dôchodkového spisu, ktoré je totožné s číslom rozhodnutia o priznaní dávky, rodné číslo a presnú adresu trvalého pobytu.


TELEFONICKY (Má len informatívny a upresňujúci charakter).

Odbor sociálneho zabezpečenia

Šancová 1, Bratislava
Telefón 09610 568 01
Fax 09610 568 09