Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o dôchodku vyplácaného z cudziny - na účely poskytovania vianočného príspevku (2,8 MB) rtf
Dávka na účet v ČSOB (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v mBank (8,8 MB) doc
Dávka na účet v Oberbank (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v OTP Banke (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v Poštovej Banke (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v Prima banke Slovensko (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v Slovenskej Sporiteľni (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v Tatra Banke - Raiffeisen Bank (8,8 MB) rtf
Dávka na účet v UniBanke (8,8 MB) rtf
Dávka na účet vo VUB (5,8 MB) rtf
Dávka na účet v Privatbanke (8,8 MB) rtf
Oznámenie poberateľa zo zahraničia (40,9 kB) rtf
Výpis z evidenice - podklad na účely výpočtu (44,4 kB) rtf
Žiadosť o odchodné (31,2 kB) rtf
Žiadosť o výsluhovú dávku (53,8 kB) rtf
Žiadosť o preukaz dôchodcu (38,7 kB) rtf
Žiadosť pre osobitného príjemcu dávky (55,8 kB) rtf
Žiadosť pre bývalých politických väzňov (23,0 kB) rtf
Žiadosť pre bývalých účastníkov boja (27,3 kB) rtf
Žiadosť o úhradu nákladov na pohreb (48,1 kB) rtf
Žiadosť o úmrtné (ak skončil služobný pomer policajta úmrtím) (52,2 kB) rtf
Žiadosť pre pozostalých vdova/vdovec (55,8 kB) rtf
Žiadosť pre pozostalú sirotu (48,6 kB) rtf
Potvrdenie o návšteve školy_sirota (42,0 kB) rtf
Sprava o prerokovaní poškodenia zdravia v súvislosti so slulžobným úrazom alebo chorobou z povolania (140,4 kB) rtf
Záznam o evidovanom služobnom úraze (40,1 kB) rtf
Žiadosť o dávku úrazového zabezpečenia za služobný úraz, chorobu z povolania (13,1 kB) rtf
Žiadosť o náhradu pozostalých za služobný úraz, chorobu z povolania (12,1 kB) rtf
Žiadosť o preplatenie lekárskeho posudku (29,7 kB) doc