Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Migračný úrad vydal publikáciu o sociálnej práci v azylových zariadeniach

21. 12. 2020

utečenci

Migračný úrad MV SR pripravil materiál s názvom Skúsenosti v oblasti sociálnej práce v azylových zariadeniach so zámerom zdieľať praktické skúsenosti sociálnych pracovníkov a kultúrnych mediátorov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o azyl.

 

Cieľom je tiež  informovať o tom, čo zahŕňa výkon sociálnej práce v azylových zariadeniach. Publikácia ako príklady uvádza konkrétne riešenia problematických a emocionálne vypätých situácií vznikajúcich v dôsledku samotnej novej životnej situácie a z pobytu v azylovom zariadení. Autori opisujú rôzne metódy sociálnej práce podľa cieľovej skupiny - sociálna práca s jednotlivcom, s rodinou, s osobami so zdravotným postihnutím, s agresívnym klientom, s osobami so psychickými ochoreniami a poruchami, pričom zároveň môže ísť aj o kombináciu rôznych typológií.

Materiál tiež zdôrazňuje významnú úlohu sociálneho pracovníka, ktorý je dôležitým nápomocným článkom v práci so žiadateľmi nachádzajúcimi sa pre nich v novom prostredí s iným dorozumievacím jazykom. Prichádzajú poznačení rôznymi zážitkami z krajiny pôvodu. Základom kvalitnej sociálnej práce so žiadateľmi je zdieľanie informácií medzi sociálnymi pracovníkmi a ďalšími členmi tímu a konzultovanie odborného prístupu ku konkrétnemu žiadateľovi.

Sociálny pracovník sa v týchto prípadoch môže podieľať napríklad aj na iniciovaní zmien v kontexte priamej práce so žiadateľom, na úprave režimu a prostredia v zariadení pre výkon sociálnej práce, či na kontaktovaní a sieťovaní externých pomáhajúcich profesií, inštitúcií a iných subjektov, ako aj na tvorbe podkladov pre navrhovanie zmien v platnej legislatíve.

Na vzniku materiálu sa podieľala aj nezisková organizácia Slovenská humanitná rada, ktorá aktuálne v azylových zariadeniach MV SR realizuje projekt financovaný z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).