Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Infoservis

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej ministerstvu vnútra musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

MV SR je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

E-MAILOM

 TA.13G4@FO3G@

FAXOM

 02/5094 4397

poštou

Kancelária ministra vnútra SR
Komunikačný odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

OSOBNE

 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod.

Pri osobnom podaní žiadosti môžete tiež využiť  formulár dostupný vo foyer MV SR. Volajte klapku 44294 resp. 44559 /pán Michal Salenka/. Formulár si môžete stiahnuť TU (RTF, 49 kB).

TELEFONICKY

02/ 5094 4294, 5094 4559
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod.


NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Odvolanie musí obsahovať:

  • rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
  • kto ho podáva.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.

Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

Bližšie informácie na tel. čísle 02/5094 4294, 5094 4559.