Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Definície základných pojmov

 

Medzinárodná ochrana - azyl alebo doplnková ochrana

Azyl - ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo v osobitnom predpise.

Doplnková ochrana - ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu.

Žiadateľ - cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru vyhlási, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon.

Azylant - cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo azyl.

Azylové zariadenie -  záchytný tábor, pobytový tábor, prijímacie centrum a humanitné centrum.

Integrácia - proces začleňovania azylantov do spoločnosti.

Zdroj: zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu - aktualizovaná anglická verzia - EMN