Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. júl 2021, sobota
 

Migračná politika Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 574 z 31. augusta 2011 Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2020. Z uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky vyplýva ministrovi vnútra úloha, predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky každoročne odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky za príslušný kalendárny rok – „Súhrnnú správu o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky“. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako gestor spracováva súhrnnú správu, ktorá obsahuje plnenia úloh v podmienkach jednotlivých rezortov a iných subjektov. Úlohy, ktoré plní ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyplývajú z opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky  č. 24 z 9. februára 2018 o akčnom pláne migračnej politiky Slovenskej republiky na roky 2018 až 2020. V súčasnosti sa pripravuje nová Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025, na ktorú bude reflektovať aj nový akčný plán.

 

 

 
 
 
 
>