Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

K problematike migrácie a azylu vydal migračný úrad zaujímavý infoleták

 

Vysvetlenie základných pojmov ako utečenec, žiadateľ o azyl, migrant a mnoho iných informácií  potrebných k všeobecnému rozhľadu každého občana Slovenskej republiky i novinárskej obce, ktorá prináša správy z tejto oblasti života krajiny, nájdete v pravidelne aktualizovanom informačnom letáku Migračného úradu MV SR 

Ministerstvo vnútra SR týmto promptne reaguje na otázky týkajúce sa témy azylu a migrácie, ktoré vyplynuli z diskusií s verejnosťou. Z tohto dôvodu MÚ MV SR pristúpil k tvorbe a vydaniu informačného letáku Utečenci, migranti, azylanti, ktorý je určený pre odbornú aj širšiu verejnosť a poskytuje informácie potrebné na zorientovanie sa v základných pojmoch, keďže neraz boli tieto pojmy nesprávne použité či interpretované.

Náhľad grafiky

Graficky pútavou formou ponúka reálny prehľad v problematike utečencov, migrácie a azylu v SR. Môže zároveň poslúžiť ako zdroj relevantných informácií potrebných pri predchádzaní rôznym hoaxom, nepravdivým informáciám ale aj konšpiračným teóriám.

Leták

Migračný úrad MV SR je tvorcom, realizátorom a garantom profesionálnej azylovej politiky SR súlade s požiadavkami a štandardami EÚ, a preto sú informácie obsiahnuté v letáku objektívne a relevantné, a môžu tak prispieť k zvýšeniu odbornosti vo verejnej debate na tému azylu a utečencov v SR.