Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Kompetencie sociálnych pracovníkov pri predchádzaní a riešení krízových situácií v azylových zariadeniach

 

V dňoch 3. - 4. júna  2019 Migračný úrad MV SR v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) zorganizoval v Piešťanoch v rámci aktivít Európskej migračnej siete tematické stretnutie s názvom Postupy pri riešení konfliktných situácií v azylových zariadeniach a v procese integrácie. Európska migračná sieť je na Slovensku spolufinancovaná z prostriedkov EÚ a MV SR.

Stretnutia sa zúčastnili okrem pracovníkov migračného úradu, IOM, aj zástupcovia UNHCR, MZVEZ SR, Správy utečeneckých zariadení MV ČR, mimovládnych organizácií a akademickej obce.

Migračný úrad MV SR aktuálne pripravil interný materiál s názvom Kompetencie sociálnych pracovníkov pri predchádzaní a riešení krízových situácií. Hlavným cieľom stretnutia bolo uvedenie tohto dokumentu a výmena skúseností,  informácií a osvedčenej praxe v tejto problematike. Materiál bude slúžiť ako metodika pre sociálnych pracovníkov.

Zástupkyňa UNHCR účastníkov informovala o dôležitosti funkčných a reprezentatívnych štruktúr v táboroch pre utečencov, zabezpečení prístupu k rovnakým informáciám pre všetkých obyvateľov tábora, tlmočenie informácií s dôrazom na zrozumiteľnosť všetkým skupinám obyvateľov, zapojení obyvateľov do účasti na riadení tábora, tvorbe pravidiel a života v ňom.

Účastníci stretnutia

Zástupkyňa akademickej obce zdieľala svoje skúsenosti dobrovoľníčky z utečeneckých táborov v Grécku, Srbsku a Slovinsku.

Zástupca MV ČR poukázal na dôležitosť vzniku a používania metodiky sociálnej práce v azylových zariadeniach v ČR.

Mozaiku vplyvu na vznik možného konfliktu v azylovom zariadení alebo v procese integrácie dokresľovala prednáška odborníčky na arabistiku o kultúrnych rozdieloch, napr. v oblasti vnímania času, postoja k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, postaveniu ženy v rámci rodiny, oslovovania, ako aj významu tlmočenia s ohľadom na kultúrny kontext.