Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Správy o krajinách pôvodu

Migračný úrad (MÚ) zabezpečuje komplexnú dokumentačno-informačnú činnosť a analytickú činnosť o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu. Pri spracúvaní výstupov vychádza z metodológie (Usmernenie riaditeľa migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri spracovaní informácií o krajine pôvodu žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky a vzájomná spolupráca medzi odbormi).

Informáciami o krajine pôvodusa rozumejú informácie o krajine pôvodu žiadateľa alebo o tretej krajine, potrebné pre posúdenie žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany (ďalej len „žiadosti o medzinárodnú ochranu“). Cieľom je odpovedať na otázky týkajúce sa krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, ktoré sú zamerané napríklad na bezpečnostnú a politickú situáciu, situáciu v oblasti ľudských práv, tiež sociálno-ekonomickú, právnu a humanitárnu situáciu v danej krajine a v danom časovom období.

Informácie sú poskytované najmä zamestnancom migračného úradu ako podklad pre rozhodovacie konanie, ale aj iným zainteresovaným orgánom na základe dohôd o spolupráci.

MÚ v tomto smere aktívne spolupracuje aj so zahraničnými azylovými a migračnými úradmi, vrátane EASO.

V tejto sekcii nájdete vybrané správy o krajinách pôvodu utečencov, preložené do slovenského jazyka. 

 
>