Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Osobitosti tlmočenia v azylovom konaní

Zámerom projektu UNHCR zameraného na zvyšovanie kvality prvostupňového azylového konania (2010) bolo podporiť pravidlá azylového konania, ktoré zaručujú spravodlivé, dôkladné a efektívne rozhodovanie o podaných žiadostiach o azyl. 

Jedným z dôležitých výstupov projektu bolo aj vypracovanie Etického kódexu pre tlmočníkov v azylom konaní, ktorý spolu s príručkou Osobitosti tlmočníka v azylovom konaní, definuje požadované štandardy práce tlmočníka, poukazuje na jej viaceré úskalia a dáva návody na riešenie mnohých praktických situácii, s ktorými sa tlmočníci každodenne stretávajú. Má prispieť k profesionalite, etike a odbornej pripravenosti tlmočníkov.  Etický kódex bol tlmočníkom prezentovaný na dvoch seminároch, na ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 % všetkých tlmočníkov, s ktorými procedurálny odbor migračného úradu v rámci azylového konania spolupracoval. V priebehu seminárov sa všetci zúčastnení tlmočníci prihlásili k navrhnutému etickému kódexu jeho podpisom, a ostatní mali možnosť sa s ním oboznámiť a podpísať ho kedykoľvek neskôr.

 
 
 
 
>