Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Migračný úrad vydal príručku "Nový štart v SR" pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch

Informácie obsiahnuté v príručke NOVÝ ŠTART V SR sú spracované do finálnej podoby tak, aby poskytli cudzincom žiadajúcim o azyl v SR reálny obraz o našej krajine odrážajúci hodnoty krajiny ako aj isté „očakávania" občanov SR smerom k cudzincom.

Cieľom príručky je teda oboznámiť cudzincov s kultúrnymi zvyklosťami našej krajiny s cieľom vzájomne si porozumieť. Príručka je napísaná jednoducho a zrozumiteľne a vychádza predovšetkým z praktických skúseností pracovníkov migračného úradu, ale aj z podnetov cudzincov, ktorí sami identifikovali, s čím a akým spôsobom je najdôležitejšie sa po príchode do novej krajiny oboznámiť.

Vyobrazenie príručkyGrafické vyobrazenie príručky

Príručka v anglickom, francúzskom, ruskom jazyku a tiež v arabčine, perzštine a jazyku pashto slúži tiež ako pracovná pomôcka pre sociálnych pracovníkov v azylových zariadeniach MV SR, ktorí o obsiahnutých témach s cudzincami hlbšie komunikujú.

 

 

 
 
 
 
>