Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Ústredný krízový štáb schválil kontingenčný plán pre prípad nárastu vojnových odídencov

10. 10. 2022

uks-10102022 (3)

Ústredný krízový štáb na rokovaní v pondelok 10. októbra 2022  schválil Kontingenčný plán Slovenskej republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý reflektuje na situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a nepriamo aj na nové výzvy v oblasti nelegálnej migrácie.

Materiál by mal byť univerzálnym manuálom na riešenie podobných krízových situácií.

 Plán vychádza z predikcií, ktoré poskytla Európska komisia a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov na prelome júna a júla 2022. Je nevyhnutné čo najlepšie sa pripraviť na všetky pravdepodobné aj menej pravdepodobné scenáre. Všetci sme na jednej spoločnej lodi a bez aktívnej spolupráce, ktorú práve schválný kontingenčný plán procesne dôsledne pokrýva, nedokážeme reagovať na nastávajúce výzvy. Cieľom je preto spoločná tímová práca všetkých zainteresovaných subjektov aj v tejto oblasti," zhrnul predseda  Ústredného krízového štábu minister vnútra Roman Mikulec.

Zasadnutie ústredného krízového štábu

Kontingenčný plán nastavuje schému procesov nielen pre štátnu správu, ale aj partnerov zo samospráv a verejného sektora, aby boli na základe mimoriadnej situácie schopné rýchlo spolupracovať a zabezpečiť tak nevyhnutnú pomoc pre osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom. Sekcia krízového riadenia MV SR, pod ktorej vedením kontingenčný plán vznikal, je zároveň hlavným koordinátorom jeho plnenia v prípade aktivácie.

Zľava: splnomocnenec Filip Vagač, minister Roman Mikulec, generálna riaditeľka SKR MV SR Michaela Kaňová

„Počas mesiacov, kedy bol kontingenčný plán vypracovávaný, sme so zainteresovanými partnermi viedli konštruktívnu diskusiu, ktorá v konečnom dôsledku zhmotňuje skúsenosti z prvej vlny, ktorej Slovensko čelilo začiatkom roka," uviedla generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.

 Práve na základe skúseností z prvej vlny sa vytvárala základná kostra kontingenčného plánu sledujúceho cestu odídenca od prekročenia hranice Slovenskej republiky až po koniec núdzového ubytovania.

Zasadnutie ústredného krízového štábu

  „Kontingenčný plán je nastavený na niekoľko fáz, ktoré budú aktivované v závislosti od počtu osôb utekajúcich z Ukrajiny. Tento plán pre odídenca končí spolu s ukončením jeho núdzového ubytovania, pričom plynule vstupuje do integračného procesu, ktorého gestorom je Migračný úrad MV SR," povedal poradca pre oblasť migračnej krízy z Ukrajiny Branislav Tichý.

Dôležitou súčasťou plánu bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mimovládnymi organizáciami, ktoré bolo vypracované v gescii Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti.

  „Došlo k podpisu zásadnej a jednoznačnej dohody o koordinovanom postupe medzi štátom a mimovládnym sektorom v prípade eskalácie situácie s prílevom osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Medzi zapojené organizácie patria najmä tie, ktoré aktívne participovali na pomoci odídencom už počas prvej vlny,” zdôraznil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Patria medzi ne Človek v ohrození, Slovenská humanitná rada, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Maltézska pomoc Slovensko, ADRA, Mareena, Slovenská katolícka charita, Slovenský Červený kríž, Slovenský skauting, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a Ipčko.

 Kontingenčný plán bude v najbližšom období predložený na rokovanie vlády.