Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

4 ks zväzkov kľúčov

27. 11. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
odbor poriadkovej polície, OO PZ Košice Západ
Považská č. 38, 040 11 Košice

Č. p.:

ORP-KE-OPP6-75/2017-NV        

   
   

Veci:

 

 

-          zväzok 3 ks kľúčov z toho 2 ks bez výrobnej značky , 1 ks značky JMA so striebornou karabínkou (nájdené asi v polovici októbra 2017 na ul. Toryskej v Košiciach pri výbehu psov)

-          zväzok 3 ks kľúčov značky FAB s červeným okrúhlym príveskom s označením VDAL 23 (nájdené dňa 13. 11. 2017 na ul. Toryskej v Košiciach pri výbehu psov)

-          zväzok 3 ks kľúčov z toho 1 ks výrobnej značky JMA, 1 ks výrobnej značky JMMA a 1 ks výrobnej značky FAB (nájdené dňa 11. 11. 2017 pri vchode do ZŠ Slobody č. v Košiciach)

-          zväzok 4 ks kľúčov z toho 3 ks značky FAB a 1 ks značky JMA so strieborným príveskom okrúhleho tvaru Kaufland (nájdené asi v lete 2017, miesto nálezu neuvedené)   

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená dňa 16.11.2017 podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

   
 

Uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila na uvedenú adresu OO PZ Košice Západ, prípadne na tel. čísle 09619 32855.

 1

2

3

4

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy