Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Airsoftová pištoľ so zásobníkom

24. 04. 2023

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne
odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín
Bysterecká č. 2067/5, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 0961433705

Č.p.

ORPZ-DK-OPP3-204-001/2023

Vec: 

1 ks airsoftová pištoľ so zásobníkom, čiernej farby, nezistenej značky a čísla

 

Uvedená vec bola nájdená dňa 26.06.2022 o 19:30 hod. pri ceste I/78 smerom na Oravský Podzámok, asi 500 metrov pod penziónom Príslop a odovzdaná na Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín dňa 26.06.2022.

 

Vlastník alebo iný oprávnený držiteľ uvedenej veci sa vyzýva, aby sa osobne alebo písomne prihlásil na Obvodnom oddelení Policajného zboru Dolný Kubín, Bysterecká č. 2067/5, 026 01 Dolný Kubín a to najneskôr do jedného roka od odovzdania veci, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu a útvar Policajného zboru vec neodkladne odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do správy. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zaistením a úschovou veci.

Airsoftová zbraň

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy