Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Zmluvy

platné od 05. 08. 2011

Na základe metodického usmernenia MV SR zo 4. augusta 2011 Obvodný úrad Komárno zvereňuje na svojej webovej stránke všetky zmluvy podpísané štatutárom úradu.

Zmluvy zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zverejnené do 31.7.2011, nájdete na Centrálnom registri zmlúv  http://www.crz.gov.sk/

Zoznam zmluv:

Zoznam zmlúv po 5. 8. 2011

 

Dodávateľ

Názov zmluvy

Platnosť od

Cena

Scan (pdf)

 Text (pdf)

 Calor s. r. o. , Komárno  Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla  26.10.2011  0€  S_OBU-KN_D01_OEO-2011-00046-1_2011 (PDF, 2 MB)  T_OBU-KN_D01_OEO-2011-00046-1_2011 (PDF, 91 kB)
 SPP a.s. Bratislava  Zmluva o dodávke plynu - Senný trh č. 3, KN  30.11.2011  0€  S_OBU-KN_D01_OEO-2011-00174-2_2011 (PDF, 2 MB)  
 ZSE Energia a.s Bratislava  Zmluva o združenej dodávke elektriny - Senný trh č. 3,  30.11.2011  0€  S_OBU-KN_D01_OEO-2011-00174-1_2011 (PDF, 615 kB)
 Calor s. r. o. , Komárno  Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla  14.12.2011  0€  S_OBU-Kn_D08_OEO-2011-00057-3_2011 (PDF, 2 MB)  T_OBU-Kn_D08_OEO-2011-00057-3_2011 (PDF, 53 kB)
 OBÚ Komárno  Kolektivna zmluva pre zamestnancov v ŠS na rok 2012  5.1.2012  0€  S_kol_zmluva_ss_2012 (1,0MB) (PDF, 1 MB)  T_kol_zmluva_ss_2012 (0,15MB) (PDF, 159 kB)
 OBÚ Komárno  Kolektivna zmluva pre zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012  5.1.2012  0€  S_kol_zmluva_vz_2012 (0,9MB) (PDF, 975 kB)  T_kol_zmluva_vz_2012 (0,15MB) (PDF, 155 kB)
 OBÚ Komárno  Zásady pre tvorbu a použitie socialneho fondu v roku 2012  5.1.2012  0€  S_zasady_socfondu_2012(0,5MB) (PDF, 584 kB)  T_zasady_socfondu_2012 (0,13MB) (PDF, 147 kB)
 Calor s. r. o. , Komárno  Dodatok č.9 k Zmluve o dodávke a odbere tepla  10.1.2012  0€  S_OBU-KN_D09_OEO-2012-00015-1_2012 (PDF, 1 MB)(1,2MB)  T_OBU-KN_D09_OEO-2012-00015-1_2012 (PDF, 233 kB) (0,2MB)