Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

JPÚ

JPÚ Spišská Stará Ves

Prípravné konanie SSV (PDF, 537 kB)

Rozhodnutie o povolení JPU (PDF, 778 kB)

Príloha k rozhodnutiu o povolení JPU (PDF, 290 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu JPÚ Spišská Stará Ves (PDF, 254 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca (PDF, 540 kB)

JPU - SSV - schválený (PDF, 350 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Stará Ves - Lokalita Vyšná Mláka (PDF, 529 kB)

Schválenie RPS Spišská Stará Ves - lokalita Vyšná mláka (PDF, 1 MB)

Zverejnenie VZFUÚ SSV (PDF, 975 kB)

VZFUÚ SSV - TS mapa (PDF, 14 MB)

Pozvánka na prerokovanie §11 ods. 18 (PDF, 496 kB)

Schválenie VZFUU SSV (PDF, 2 MB)

857581 J1 VZFU VZR TSPa (PDF, 17 MB)

Zverejnenie návrhu ZUNP Spišská Stará Ves (PDF, 678 kB)

Návrh ZUNP (PDF, 455 kB)

Návrh ZUNP - graf (PDF, 188 kB)

ZUNP - Spišská Stará Ves - platnosť (PDF, 793 kB)

JPÚ Veľká Lomnica I - lokalita Pri Tatranskej Lomnici

Nariadenie prípravného konania (PDF, 306 kB)

Povolenie JPÚ (PDF, 144 kB)

JPÚ VL I. (PDF, 541 kB)

Príloha zmeny obvodu JPÚ I. (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca VL I - lokalita Pri Tatranskej Lomnici (PDF, 501 kB)

Príloha Obvod JPÚ I - lokalita Pri Tatranskej Lomnici (PDF, 26 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Veľká Lomnica I. a II. (PDF, 122 kB)

JPÚ VL I. (PDF, 1 MB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu pre PPÚ v katastrálnom území Veľká Lomnica - lokalita Pri Tatranskej Lomnici (PDF, 548 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu (PDF, 1 MB)

Ustanovenie opatrovníka VL I. (PDF, 1 MB)

Technická správa VZFU JPU 1 (PDF, 194 kB)

VL I. (PDF, 991 kB)

VZFU JPU 1 mapa - zverejnenie (PDF, 132 kB)

Pozvánka na prerokovanie § 11 ods.18 (PDF, 539 kB)

Schválenie RPS - VL I. (PDF, 1 MB)

Zápisnica zo 17.03.2023 (PDF, 583 kB)

Technická správa VZFU JPU I (PDF, 754 kB)

VZFU JPU I - Mapa schválenie (PDF, 291 kB)

Zápisnica z 15.03.2023 - VL I (PDF, 486 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU VL I (PDF, 2 MB)

ZUNP zverejnenie VL I (DOC, 193 kB)

ZUNP JPU I (PDF, 83 kB)

ZUNP JPU I - platné (PDF, 78 kB)

Verejná vyhláška ZUNP platné VL I (PDF, 78 kB)

Zverejnenie RP JPU VL I. (PDF, 1 MB)

JPÚ Veľká Lomnica II - lokalita Pri Huncovskom lesíku

Nariadenie JPÚ II (PDF, 1 MB)

Povolenie JPÚ II (PDF, 321 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu VL II (PDF, 542 kB)

Príloha zmeny obvodu PU II (PDF, 33 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca VL II - lokalita Pri Huncovskom lesíku (PDF, 501 kB)

Príloha Obvod JPÚ II - lokalita Pri Huncovskom lesíku (PDF, 30 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Veľká Lomnica I. a II. (PDF, 122 kB)

JPÚ VL II. (PDF, 1 MB)

Ustanovenie opatrovníka VL II. (PDF, 1 MB)

Technická správa VZFU JPU 2 (PDF, 196 kB)

VL II. (PDF, 993 kB)

VZFU JPU 2 mapa - zverejnenie (PDF, 102 kB)

Pozvánka na prerokovanie § 11 ods.18 (PDF, 539 kB)

Schválenie RPS - VL II. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU VL II (PDF, 2 MB)

Zápisnica zo 17.03.2023 (PDF, 583 kB)

Technická správa VZFU JPU II (PDF, 75 kB)

VZFU JPU II - Mapa schválenie (PDF, 147 kB)

ZUNP zverejnenie VL II (DOC, 193 kB)

ZUNP JPU II (PDF, 105 kB)

Platné ZUNP VL II. (PDF, 1 MB)

Zmena obvodu VL II. (PDF, 919 kB)

Zverejnenie RP JPU VL II. (PDF, 475 kB)

JPÚ Stráne pod Tatrami 

Prípravné konanie OU-KK-PLO-2020/012622-02 KG (PDF, 953 kB)

Rozhodnutie o nepovolení JPÚ Stráne pod Tatrami (PDF, 372 kB)

Upovedomenie o podaní odvolania (PDF, 791 kB)

Rozhodnutie - OOP (PDF, 308 kB)

JPÚ Ľubica

Grafické znázornenie obvodu JPÚ Ľubica (PDF, 560 kB)

Nariadenie prípravného konania (PDF, 1 MB)