Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Madunice-lokalita Tretí urbár

k. ú. Madunice lokalita Tretí urbár:

1.  Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v časti k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár  (PDF, 271 kB)- verejná vyhláška

2.  Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Madunice, lokalita Tretí urbár (PDF, 489 kB)

3.  Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár (PDF, 161 kB)  a  grafická príloha (PDF, 593 kB)

4.  Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár č. OU-TT-PLO-2021/002740 zo dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2021

5.  Zvolanie ustanovujúceho Zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Madunice, lokalita Tretí urbár

6.  Rozhodnutie o ustanovení znalca pre Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár -verejná vyhláška (PDF, 324 kB)

7. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár č. OU-TT-PLO-2022/000520-069 zo dňa 17.05.2022 nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2022

8. Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár:

    -    verejná vyhláška zo dňa 15.02.20238  (PDF, 109 kB)                   gafická časť k vyhláške zo dňa 15.02.2023 (PDF, 73 kB)

9. Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár (PDF, 123 kB)

10. Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Tretí urbár - verejná vyhláška zo dňa 29.11.2023 (PDF, 138 kB)
                      -návrh VZFUÚ (PDF, 12 MB)                                -výsledná mapa návrhu VZFUÚ (PDF, 166 kB)