Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov
31. 07. 2017

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na...

Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ
21. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo Usmernenie č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti...

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
19. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12.

Nová výzva zameraná na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
10. 07. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 10.7.2017 výzvu zameranú na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených...

Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia
06. 07. 2017

Sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva budú mať jednoduchší prístup k právnej pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý bude financovaný z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Na projekt „Posilnenie a...

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v rámci I. hodnotiaceho kola
04. 07. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na poskytovanie miestnej...

Vyspelé vzdelávacie aktivity zvýšia cez operačný program Efektívna verejná správa kvalitu zamestnancov regulačného úradu
04. 07. 2017

Éra digitálnej ekonomiky so sebou prináša vyššie nároky na reguláciu trhového prostredia, a tak sa potrebujú zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb neustále vzdelávať. Nové poznatky im pomôže získať národný projekt, na ktorý žiada regulačný úrad...

Zmena termínu konzultačných dní k vyhláseným výzvam na materské školy
03. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu konzultačných dní k žiadostiam o NFP k vyhláseným výzvam na materské školy pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok...