Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí 2014-2020

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Politikou Únie v oblasti vnútorných záležitostí je vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorého rámci môžu ľudia slobodne vstupovať, v ktorom sa môžu pohybovať, žiť a pracovať s dôverou v to, že ich práva sa v plnej miere dodržiavajú a ich bezpečnosť je zaistená, avšak s vedomím spoločných výziev, akými sú vytvorenie komplexnej prisťahovaleckej politiky Únie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti Únie, vytvorenie spoločného európskeho azylového systému, predchádzanie hrozbám závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako aj boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, obchodovaniu s ľuďmi, počítačovej kriminalite a terorizmu. V rámci zdieľaného hospodárenia boli vytvorené fondy pre oblasť vnútorných záležitostí, a to konkrétne:

Na zabezpečenie efektívnej a koordinovanej implementácie fondov bude vytvorený spoločný systém riadenia a kontroly pre oba fondy. Uznesením vlády SR č. 378 z 10. júla 2013 a uznesením vlády SR č. 580 z 20. novembra 2014 boli schválené príslušné orgány pre oba fondy:

  • Zodpovedný orgán - Ministerstvo vnútra SR
  • Orgán auditu - Ministerstvo financií SR

 

Web-stránka Európskej komisie v oblasti Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí: link

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie