Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Aktuality

 Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2019 pokrýval oblasť migrácie a vnútornejbezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu prevnútornú bezpečnosť (ISF). V rámci AMIF pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúcehoobdobia. Zároveň boli vyhlásené štyri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí ogrant a tri vyzvania na národné projekty. Projekty podporené na základe týchto výzieva vyzvaní zahŕňajú opatrenia zamerané na služby poskytované migrantom v azylovomprocese, pri integrácii alebo v súvislosti s ich návratom do krajiny pôvodu, ako aj nabudovanie kapacít v oblasti návratovej politiky. Celková finančná alokácia na projektypodporené z týchto výziev a vyzvaní je takmer 5 mil. eur a ich realizácia začne v januári 2020. Okrem nových projektov bude v roku 2020 pokračovať aj implementácia projektovvybraných na základe výziev a vyzvaní v roku 2017 a 2018, nakoľko väčšinou ideo viacročné projekty.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 


 Chránime ľudí pred novodobým otroctvom

Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších trestných činov na celom svete. Deje sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania s ľuďmi sú tiež Slováci. Na to, aby aj polícia SR dokázala efektívne bojovať proti tomuto trestnému činu, sa na Strednej odbornej škole PZ Bratislava odborne vyškolilo 300 policajtov. „Ide o skrytú trestnú činnosť,pri ktorej je z mnohých dôvodov náročnéi dentifikovať jej obete. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá práve práca polície. Všeobecne je obchodovanie s ľuďmi závažným trestným činom, ktorý na svojich obetiach necháva dlhodobé následky a preto je potrebné, aby sa mu venovala náležitá pozornosť,” podčiarkuje ministerka vnútra SR Denisa Saková.

Obchodovanie s ľuďmi má niekoľko fáz. Prebieha ako verbovanie, preprava, odovzdávanie, prechovávanie alebo prevzatie osôb pod hrozbou násilia, zneužitie právomoci alebo postavenia s cieľom vykorisťovania. V našich podmienkach vykorisťovanie najčastejšie zahŕňa nútenú prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vrátane núteného žobrania a núteného sobáša. „Typickým príkladom je situácia,v ktorej príbuzní súhlasia s predajom dievčaťa,občas aj maloletého, za účelom jej núteného sobáša za sumu v stovkách až tisíckach eur,” vysvetľuje Tibor Kovács zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava.

Trendy týkajúce sa spôsobov ako získať obeť, ale aj ďalších procesov v rámci trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj spôsob vykorisťovania sa neustále menia. Je preto potrebné, aby sa im prispôsobili aj metódy vzdelávania. S cieľom zlepšiť a zefektívniť prevenciu a identifikáciu obchodovania s ľuďmi, Stredná odborná škola PZ Bratislava úspešne implementuje vzdelávací projekt pre 300 policajtov,na ktorý získala finančnú podporu z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) Európskej únie. Spolu s partnermi z radov mimovládnych a medzinárodných organizácií a mnohými ďalšími MV SR pravidelne realizuje širokú osvetu a vzdelávanie v boji proti novodobému otroctvu. Ide o odborné konferencie, sprevádzkovali sa osvetové webové portály, uskutočnili sa stovky diskusií s mladými ľuďmi a prevádzkuje sa Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a mnohé ďalšie preventívne aktivity.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 


 Medzinárodné sympózium forenzných vied

Kriminalistický a expertízny ústav PZ (KEÚ PZ ) zorganizoval koncom septembra v Bratislave 14. Medzinárodné sympózium forenzných vied, ktoré má už viac ako dvadsaťpäťročnú históriu. Tohtoročné sympózium bolo súčasťou projektu „Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkovforenzného ústavu v oblastiforenzných vied“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Sympózia sa zúčastnilo 180 znalcov a expertov z forenzných ústavov a organizácií zaoberajúcimi sa forenznými vedami zo 17 krajín sveta, ako aj zástupcovia Interpolu. Hlavnou témou podujatia bola biometrická identifikácia, ktorá sa stáva dôležitým nástrojom pri identifikácii osôb. Program sympózia priniesol nové poznatky všetkým, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, poprípade zabezpečujú vzdelávanie v tejto oblasti.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]