Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Aktuality

Modernizácia technického vybavenia nákupom systému s bezpilotnými lietadlami na posilnenie kontroly hraníc 

Projekt je zameraný na nákup systému s bezpilotnými lietadlami s pevným krídlom vybavenými multisenzorovými kamerovými platformami (deň/noc). Systém bude využívaný organizačnými zložkami v pôsobnosti ÚHCP P PZ, ktoré plnia úlohy v oblasti kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru, vrátane kontroly nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej trestnej činnosti. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu podmienok pre efektívnejšie plnenie úloh v oblasti hraničného dozoru, boja proti nelegálnej migrácii, prevádzačstvu, trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou a obchodovaním s ľuďmi.

viac:

https://spravy.rtvs.sk/2022/03/slovenske-hranice-by-mali-chranit-aj-drony-stat-za-ne-chce-zaplatit-vyse-15-miliona-eur/

https://www.teraz.sk/slovensko/mv-kontrolu-hranice-posilni-system-s/619069-clanok.html

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí


E-book ISF a AMIF

S potešením Vám oznamujeme, že naše dve nové elektronické knihy "More snaphots" sú práve k dispozícii.

E-Book ISF (PDF, 35 MB)

E-Book AMIF  (PDF, 26 MB)

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí


 

Už aj na Slovensku môže polícia deti vypočúvať v špeciálnych miestnostiach

Bezpečnosť, pokoj a komfort budú zabezpečovať v špeciálnych výsluchových miestnostiach detským obetiam a ďalším obetiam trestných činov. Projekt Špeciálnych výsluchových miestností vznikol v súvislosti so zákonom o obetiach trestných činov, ktorý platí od januára 2018. "Špeciálne výsluchové miestnosti majú prioritne zabezpečiť to, aby sa maloleté, ale i ďalšie obete trestných činov nestali zároveň aj obeťami následného trestného konania. Počas svedeckých výpovedí je preto dôležitá aj účasť psychológa," uviedla rektorka Kurilovská. Ak má dieťa napríklad poruchu reči, alebo z iných dôvodov nie je schopné vyjadrovať sa verbálne, môže skutok demonštrovať na bábkach, ktoré budú v miestnosti. Čiže formou hry, ktorá je deťom častokrát bližšia. Projekt je financovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Vyčlenili naň 670-tisíc eur. "V horizonte troch až štyroch rokov plánujeme prostredníctvom týchto prostriedkov vybudovať na celom území Slovenska zatiaľ 22 takýchto miestností. Z psychologických dôvodov mimo priestorov polície. Inšpirovali sme sa v Českej republike a v škandinávskych krajinách," uviedol koordinátor projektu Marek Píš z Úradu kriminálnej polície Prezídia PZ. Počas uplynulého roka sa na Slovensku uskutočnilo viac ako 5000 výsluchov maloletých obetí, dôchodcov i žien v postavení obetí závažných trestných činov (fotogaléria+článok).

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí


 Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2019 pokrýval oblasť migrácie a vnútornejbezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu prevnútornú bezpečnosť (ISF). V rámci AMIF pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúceho obdobia. Zároveň boli vyhlásené štyri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí ogrant a tri vyzvania na národné projekty. Projekty podporené na základe týchto výzieva vyzvaní zahŕňajú opatrenia zamerané na služby poskytované migrantom v azylovom procese, pri integrácii alebo v súvislosti s ich návratom do krajiny pôvodu, ako aj nabudovanie kapacít v oblasti návratovej politiky. Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto výziev a vyzvaní je takmer 5 mil. eur a ich realizácia začne v januári 2020. Okrem nových projektov bude v roku 2020 pokračovať aj implementácia projektov vybraných na základe výziev a vyzvaní v roku 2017 a 2018, nakoľko väčšinou ideo viacročné projekty.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 


 Chránime ľudí pred novodobým otroctvom

Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších trestných činov na celom svete. Deje sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania s ľuďmi sú tiež Slováci. Na to, aby aj polícia SR dokázala efektívne bojovať proti tomuto trestnému činu, sa na Strednej odbornej škole PZ Bratislava odborne vyškolilo 300 policajtov. „Ide o skrytú trestnú činnosť,pri ktorej je z mnohých dôvodov náročnéi dentifikovať jej obete. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá práve práca polície. Všeobecne je obchodovanie s ľuďmi závažným trestným činom, ktorý na svojich obetiach necháva dlhodobé následky a preto je potrebné, aby sa mu venovala náležitá pozornosť,” podčiarkuje ministerka vnútra SR Denisa Saková.

Obchodovanie s ľuďmi má niekoľko fáz. Prebieha ako verbovanie, preprava, odovzdávanie, prechovávanie alebo prevzatie osôb pod hrozbou násilia, zneužitie právomoci alebo postavenia s cieľom vykorisťovania. V našich podmienkach vykorisťovanie najčastejšie zahŕňa nútenú prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vrátane núteného žobrania a núteného sobáša. „Typickým príkladom je situácia,v ktorej príbuzní súhlasia s predajom dievčaťa,občas aj maloletého, za účelom jej núteného sobáša za sumu v stovkách až tisíckach eur,” vysvetľuje Tibor Kovács zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava.

Trendy týkajúce sa spôsobov ako získať obeť, ale aj ďalších procesov v rámci trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj spôsob vykorisťovania sa neustále menia. Je preto potrebné, aby sa im prispôsobili aj metódy vzdelávania. S cieľom zlepšiť a zefektívniť prevenciu a identifikáciu obchodovania s ľuďmi, Stredná odborná škola PZ Bratislava úspešne implementuje vzdelávací projekt pre 300 policajtov,na ktorý získala finančnú podporu z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) Európskej únie. Spolu s partnermi z radov mimovládnych a medzinárodných organizácií a mnohými ďalšími MV SR pravidelne realizuje širokú osvetu a vzdelávanie v boji proti novodobému otroctvu. Ide o odborné konferencie, sprevádzkovali sa osvetové webové portály, uskutočnili sa stovky diskusií s mladými ľuďmi a prevádzkuje sa Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a mnohé ďalšie preventívne aktivity.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 


 Medzinárodné sympózium forenzných vied

Kriminalistický a expertízny ústav PZ (KEÚ PZ ) zorganizoval koncom septembra v Bratislave 14. Medzinárodné sympózium forenzných vied, ktoré má už viac ako dvadsaťpäťročnú históriu. Tohtoročné sympózium bolo súčasťou projektu „Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkovforenzného ústavu v oblastiforenzných vied“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Sympózia sa zúčastnilo 180 znalcov a expertov z forenzných ústavov a organizácií zaoberajúcimi sa forenznými vedami zo 17 krajín sveta, ako aj zástupcovia Interpolu. Hlavnou témou podujatia bola biometrická identifikácia, ktorá sa stáva dôležitým nástrojom pri identifikácii osôb. Program sympózia priniesol nové poznatky všetkým, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, poprípade zabezpečujú vzdelávanie v tejto oblasti.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]