Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Elektronické služby živnostenského registra

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

PROJEKT ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA BOL MIMORIADNE UKONČENÝ

Názov projektu:                                                               Elektronické služby živnostenského registra
Kód ITMS :                                                                      21110120035

Termín realizácie projektu:                                                                07/2013 – 06/2015
Výška NFP:                                                                      10 000 000 €

Výzva vyhlásená:                                                             15. 1. 2013
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí  NFP:                      28. 6. 2013

Časový rámec projektu:

Dodávateľ:                                                                       prebieha výberové konanie na dodávateľa riešenia projektu
Dĺžka realizácie projektu:                                                  24 mesiacov
Realizačné náklady:                                                         10 000 000 €

Výzva pre národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok  bola zverejnená na portáli ministerstva financií.

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je  vybudovanie elektronických služieb MV SR týkajúcich sa oblasti podnikania podľa živnostenského zákona.

Ciele projektu/prínos pre občana:

  • zvýšenie komfortu a dostupnosti elektronických služieb+
  • vytvorenie a spravovanie databázy znalostí pre žiadateľov o služby a pracovníkov ŽÚ;
  • zvýšenie aktuálnosti údajov prostredníctvom internetu;
  • zlepšenie kvality poskytovaných služieb;
  • zjednodušenie a skrátenie času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením.

Výsledky a dopady projektu:

- vytvorenie a sprístupnenie špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni,

- dopady ich vytvorenia sa prejavia:

  • v zvýšení komfortu a dostupnosti elektronických služieb;
  • vo vytvorení a spravovaní databázy znalostí pre žiadateľov o služby a pracovníkov ŽÚ;
  • v zvýšení aktuálnosti údajov prostredníctvom internetu;
  • v zlepšení kvality poskytovaných služieb;
  • v zjednodušení a skrátení času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením.